איציק ה' אייר ס''ו 05:08

מבצעים בחגיגות ה"עצמאות"?

מישהו יודע על התיחסות של הרבי מלך המשיח שליט"א להקמת דוכני מבצעים וכד' במקומות בהם חוגגים את "יום העצמאות"? האם מותר להקים שם דוכן תפילין, האם יש להדיר את רגלנו משם גם במחיר שיהודים לא יניחו תפילין? [email protected]
 חיים נצחיים חדשים ה' אייר ס''ו 05:08

פשיטא שבפשיטא!!!

ב"ה מה השאלה??? חובה עלינו לנצל את זה שבהשגחה פרטית ביום זה אנשים חוגגים, לזכות אותם במצוות ולהביא אליהם את בשורת הגאולה. באג"ק חלק י' יש התייחסות של הרבי ליום זה (לא זוכר בדיוק איפה אבל זה בסמיכות לה' אייר) בה משמע מדברי הרבי שההתבוננות ביום זה צריכה להביא לתוספת בעבודת ה' מתוך אהבה רבה - הרבי מה"מ שיל"ו מביא שם את דברי אדה"ז בתניא - בדיוק מה' אייר שנה מעוברת. עיין שם ותחי נפשך. ובכלל, כידוע שספקות המעכבים מעבודה בפו"מ ממש מקורם לא בצד הקדושה. רוץ מהר לגן סאקר או מקום אחר ועשה כמה שיותר מבצעים היום! יחי המלך!!!