מני ג' אייר ס''ו 11:52

מה עושים?

אני נמצה במקום בודד ולא היה באפשרותי לברך ברכת האילנות מאחר שאין פה באזור. מה הדין? ומה עלי לעשות?
  ג' אייר ס''ו 11:52

כמדומני

אני חושב שבדיעבד אפשר גם לברך בחודש אייר, אך לא בטוח. תעיין בשלחן ערוך או תשאל רב מורה הוראה. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!