עודד אולמן ג' אייר ס''ו 17:48

איך להתיחס לאנשים שלא רוצים לשמוע בכל הרבי הנביא

האם להתיחס אליהם כמורדים במלך או כתינוק שנשבע ומה עם כאלו ששמעו את דברי הרבי שצריך לשמוע בקולו והם מצד אחד לא שומעים בקולו ומצד שני אומרים שהוא צדיק. מילא אם חושבים חס ושלום שאינו צדיק אז מובן אבל מאמינים שהוא צדיק ומתעלמים ממנו. איך אוכלים כזו תופעה.
 ב. ג' אייר ס''ו 17:48

מה פירוש? כמו שמתייחסים לכל יהודי:

פרק לב' בתניא: "וגם המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו מעוונותיהם שמצווה לשנאותם, מצווה לאהבם גם כן. ושתיהן הן אמת: שנאה מצד הרע שבהם ואהבה מצד הטוב הגנוז שבהם שהוא ניצוץ אלוקות המחיה נפשם האלוקית. וגם לעורר רחמים בליבו עליה כי היא בבחינת גלות בתוך הרע מסטרא אחרא הגובר עליה ברשעים. והרחמנות מבטלת השנאה ומעוררת האהבה." !!!
 אליהו הנביא כ''ט ניסן ס''ו 12:26

הרבי הוא הוא מלך ממשיח שליט"א

זה זן חדש של חסידים לא צריך להתיחס הם רוצים רק לומר מה טוב ליהודים , אבל ...צריך לאהוב גם אותם ...קשה אבל?........ יחי המלך המשיח