ארזי כ''ג ניסן ס''ו 10:26

מאחזים

מי יודע היכן יש מאחזים לבלות (לבקר ולעודד) עד התחלת הישיבה יחי המלך המשיח עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה