יעקב כ''ו אייר ס''ו 19:34

קונטרס על צום

מאוד מעניין אותי לראות את הקונטרס שהופיע בבית משיח 770 שלא צריכים לצום בי' בטבת ע"פ הוראת כ"ק אד"ש מה"מ שיל"ו
 אבו לאפה ברמוחא כ''ו אייר ס''ו 19:34

מי אמר כזה דבר?

להפך: י' טבת זה הצום הכי חמור שמחמירים בו יותר מכל הצומות. הסיבה לכך היא שאלולא י' טבת לא היה את סיפור חורבן המקדש. במילים אחרות: בגלל י' טבת אנחנו בגלות! אז שהרבי יגיד דבר כזה? אני לא מאמין.