הורים ג' סיון ס''ו 14:11

חיתולים כשרים לתינוקות

לידע כללי, לכל מי שצריך: החיתולים היחידים בארץ ללא חיות טמאות (עד כמה שידוע לי, ובדקתי טוב) הם של חברת ליטופים פרימיום. כידוע שצריך להקפיד על הענין, משיחת כ"ק אד"ש מה"מ להקפיד שילדים קטנים לא יראו חיות לא טהורות. בהצלחה!
 על הארי' ג' סיון ס''ו 14:11

אם כך - אז למה אתה לא קונה בובת ארי'??

 אסף יצחק כ''ח אייר ס''ו 08:28

נו באמת

ובבית הכנסת שרואים אריה....
 תמים כ''ז אייר ס''ו 14:38

גם תינוקות

הוראת הרבי שליט"א על איסור ראיית בעלי חיים טמאים, היא גם - ובעיקר - על תינוקות. כל אבא צעיר ממוצע שיש לו שני תינוקות, שאחד מהם לובש טיטול יכול להכשיל את אחיו בראיית חיות בלתי טהורות. בימי הקייץ מצוי ביותר אשר התינוקות הולכים עם טיטול ללא מכנסיים. קל לומר 'יש עוד חברות'. אנא תן תועלת לציבור המאמינים הרחב, וציין לאילו עוד חברות יש טיטולים כשרים.
 הורים כ''ו אייר ס''ו 19:21

מסתכלים ועוד איך!!

אולי הם לא מסתכלים על החיתולים שעליהם, אבל ודאי וודאי שהם רואים ומסתכלים כל הזמן על החיתולים שנמצאים בבית, (כשמחליפים להם, וגם בכלל), מנסיון אישי, וכמה פעמים הילד שלנו העיר כשראה חיתולים כאלה במקומות אחרים, שיש עליהם חיות טמאות. אנחנו ממש לא סוכנים של ליטופים, וזה רק לזיכוי הרבים, ויה"ר שנגיע לזמן שעתיד . . ליטהר, תיכף ומיד ממ"ש.
 י.ק. כ''ה אייר ס''ו 09:13

טוב לדעת

אשריך !!!!!
 גם כן אבא כ''ד אייר ס''ו 13:29

והם מסתכלים???

ב"ה האם ילדיך מסתכלים על פס ההדבקה של החיתול? כלומר הם גם הולכים בלי מכנסיים וגם מתכופפים עם הראש עד פס המתניים כדי להסתכל על החיות ש(אולי) יש על הפס?? יש שיחה של הרבי שמסופר על לא זוכר איזה חסיד שהעיר לחברו על זה שהרוכסן שלו פתוח והחסיד שהעירו לו הזדעזע ששם הראש שלו נמצא, בקיצור: תרגיעו, יש דברים שחשובים לרבי לא פחות מאשר מה מודפס לילד מתחת המכנסיים. וחוץ מזה: לא בדקתם טוב כי ישנם סוגים נוספים של חיתולים בלי חיות טמאות - אתם סוכנים של טיטולים פרימיום או משהו כזה? יחי המלך!