זאב גכטמן א' תמוז ע''ד 01:17

ניגון צמא לך נפשי

אני מחפש הקלטת התועדות כאשר המלך שר ניגון שלו צמא לך נפשי - אך המילים בפנים הם : ... לראות עוזי וכבודי יחי המלך המשיח
 מיכל ה' כסלו ס''ו 12:11

צמא לך נפשי

בקלטת ניגוני התוועדויות של wlcc מס 5 צד ב' יחי המלך המשיח לעולם ועד!