לפקוח את העיניים

הקדמה

ה' אדר ס''ו

מדברי הרב זמרוני ציק, שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לבת-ים, עיר הגאולה, ויו"ר "האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה", בעלון "שיחת הגאולה" גיליון 574

עדיין קשה להגדיר במדויק את התופעה, את גבולותיה ועוצמתה, אך באותה מידה תהא זו גם קלות ראש להתעלם ממנה; יותר ויותר אנשים מדווחים בתקופה האחרונה כי זכו לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח. מדובר בהתגלויות שהתרחשו בהקיץ ובערנות מלאה, כשלעיתים הן כוללות דיבור ושיחה. אומנם מדובר בהתגלויות שהתרחשו בדרך כלל ליחידים, ובאופן של "נגלה ונכסה", אך ריבוי הדיווחים והעדויות, החתך החברתי הרחב של אותם שזכו לכך, התוכן ה"קרקעי" של אותם ההתגלויות, כל זה אינו מותיר ספק, אנו עומדים בפני תופעה.

קשה להבין מהו הגורם שמזכה את פלוני לראות, לעומת אלמוני שלא זכה לעת עתה להתגלות, אך העדר הבנת התופעה, אינו מצדיק בשום אופן התעלמות ממנה.

אחד המאפיינים הברורים של התופעה, שהיא אינה מוגבלת לקבוצה חברתית מסוימת. בין המדווחים ניתן למצוא רבנים, ראשי ישיבות, חסידים, ליטאים, כמו גם כאלה שלעת עתה אינם מוגדרים כשומרי מצוות. מכל הגזרים, אנשים, נשים ואפילו טף.

כמו כן, אין בתופעה הצמדות למקום מסוים. באותה מידה שהרב הלל פבזנר מרבני חב"ד בצרפת זוכה לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח בבית רבינו שבבבל "770" בהקפות של שמחת תורה, זוכה חב"דניק מהרצלייה לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח בחדר המדרגות בביתו, כשהוא מרגיע אותו בהקשר לבעיה מסוימת, וכך אכן היה.

להתגלות כזו זוכה גם יהודי "מעמך" שנכנס לבית כנסת חב"ד בבת ים עיר הגאולה, מתיישב ללמוד, כאשר מולו הוא רואה לפתע את הרבי שליט"א מלך המשיח, היהודי שואל ואף נענה בתשובות ברורות. כך גם תלמידת "בית חנה" בירושלים הזוכה לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח במסדרון בית הספר, כשהוא מעיר לה אודות יחסה כלפי מורתה, ואף נותן לה דולר ברכה, הנותר בידה! להבהרה שלא היה זה רגע של חלום, אלא מציאות ממשית.

שאיפתנו לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח, אינה נובעת מגעגועים לימי קדם, אלא בעיקר היא נושאית בחובה את הרצון העז לגאולה האמיתית והשלימה, התלויה באופן מוחלט בהתגלותו המלאה והמושלמת.

הוא ורק הוא, זה שינצח במלחמות הוי' ויביא לכך שהגויים ימסרו לידינו מרצונם את כל שטחי ארץ ישראל המובטחת, הוא זה שבונה את בית המקדש השלישי, יתקן את העולם כולו לעבודת ה', יפעל את תחיית המתים ויביא להתגלות עצמותו ית'.

העובדה שיש כבר היום את ההתגלות ליחידים, כאשר התופעה נמצאת במגמת עלייה, צריכה להאיץ בנו "לעשות כל שביכולתנו": בלימוד תורה, נגלה וחסידות, כולל ובמיוחד ענייני משיח וגאולה, קיום מצוות בהידור, פרסום בשורת הגאולה ובעיקר להוסיף בהתמסרות שלנו למילוי השליחות האחת והיחידה – הבאת הגאולה האמיתית והשלימה, ואת זה גופא מתוך ידיעה שהנה תיכף ומיד אנו זוכים להתגלות המלאה והמושלמת של הרבי שליט"א מלך המשיח לעיני כל ישראל והבריאה כולה, כאשר הוא בא וגואלנו גאולת עולמים עכשיו ממש.