לפקוח את העיניים

כפליים לתושיה

ה' אדר ס''ו
ר' ישראל משה כהן הוא אחד הדמויות המוכרות בבית משיח – "770". ר' ישראל הוא חסיד שהפנים את דברי הרבי שליט"א מלך המשיח אודות מעלת "בית רבינו שבבבל" "770" שהינו "מקום המקדש גופי' (=עצמו) דלעתיד" ומשתדל לשהות במקום הקדוש כמה שיותר.
מובן מאליו שבמנייני התפילות עם הרבי שליט"א מלך המשיח מקפיד ר' ישראל להשתתף, כשהוא גם מנעים את שירת ה"יחי" בכניסת ויציאת הרבי שליט"א מלך המשיח בחלילו המוכר.
גם בחדשי הקיץ כאשר רבים מתושבי שכונת המלך נוסעים למקומות נופש שונים או לפעילות עם ילדים במחנות הקיץ, נשאר ר' ישראל על משמרתו בד' אמותיו של נשיא הדור. כך בעצם זכה ר' ישראל לשמוע את הסיפור שלפנינו מפי בעל המעשה ביום בו התרחש.
היה זה בעיצומו של הקיץ ביום ה' מנחם-אב - יום ההילולא של האריז"ל החי - באחד משנות הס' הראשונים. ר' נ.א. (השם המלא שמור במערכת), תושב שכונת המלך קראון הייטס, עמד בסמיכות לבימת התפלה של הרבי שליט"א מלך המשיח כשהוא משתתף בתפלת שחרית.
מספר ר' נ.א.: "בסיום התפלה, כשהחלו לשיר "יחי", עמדתי עדיין במקומי ליד בימת הרבי שליט"א מלך המשיח. לפתע הרמתי את עיניי, וראיתי את הרבי שליט"א מלך המשיח כשהוא יורד במדרגות, נוגע בפרוכת ארון הקודש ומתקרב אליי.
"כולי אחוז בהתרגשות, המשכתי לשיר "יחי" עם כולם כשכל הזמן אני מסתכל על הרבי שליט"א מלך המשיח המתקרב אליי, אך לאחרי רגעים ספורים נעלם מעיניי.
"עדיין תחת רושם המחזה הברור אשר זכיתי לראות, התחלתי להתקדם לכיוון ריקודי ה"יחי" המתקיימים אחרי התפלה, כשפתאום משך בכתפי א' מידידיי שעמד בסמיכות וסימן לי לעצור. עדיין נרגש מהמחזה, לא חשבתי הרבה ונעצרתי. כעבור כמה רגעים שחרר אותי, והצטרפתי בהתלהבות לריקודים.
"לאחרי הריקודים, ניגשתי אליו ושאלתי אותו לפשר הדברים, למה הוא סימן לי לעצור?
"להפתעתי הרבה ענה לי ידידי: "ראיתי באותו רגע את הרבי שליט"א מלך המשיח עומד לידך ומברך אותך!"
"אכן מסתבר" סיים ר' נ.א. את סיפורו באזני ר' ישראל, "שאת החלק הראשון של הגילוי זכיתי אני לראות לבד, וכשממני נעלם זכה ידידי לראות את החלק השני שאני לא ראיתי!"