לפקוח את העיניים

לספר את הניסים ובפרט לילדים

ה' אדר ס''ו
סיפורים רבים ידועים אודות הרה"ח ר' שלמה זלמן לנדא, המשפיע החסידי מבני ברק, שזוכה לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח בהקיץ לעיתים תכופות יחסית, ולא רק בבית משיח "770" אלא גם במקומות שונים ברחבי העולם. ע"פ רוב, זוכה ר' זלמן להוראה מיוחדת בקשר עם הנעשה איתו באותו זמן.
"כחלק מתפקידי כמשפיע בישיבת תומכי-תמימים ליובאוויטש בעיר בני-ברק" מספר ר' זלמן, "הנני נוסע מידי פעם לחוץ-לארץ לגייס תרומות לתחזוקת הישיבה.
"לפני כמה שנים, הייתי במדינת אוסטרליה למטרה זו. באותה תקופה כבר פורסמו כמה סיפורים אודות כך שזכיתי לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח בעיני בשר, ובאחד מהימים, עת התפללתי בבית-כנסת חב"ד במקום, מצאתי את עצמי מוקף בקבוצה של ילדים ששאלו אותי האם זה נכון שאכן ראיתי את הרבי שליט"א מלך המשיח.
"באותו רגע התלבטתי האם לספר להם, שמא יחשבו שאני משוגע והזוי. לבסוף התחמקתי והעברתי נושא.
"כעבור כמה ימים נוכחתי שוב באותו בית כנסת. ישבתי שם לפני אחד התפלות, ונזכרתי במה שאירע. נהייתה אצלי תחושה שאולי לא עשיתי בסדר, אולי הייתי צריך לספר לילדים על כך שראיתי את הרבי שליט"א מלך המשיח.
"ראיתי ספר אגרות קודש של הרבי שליט"א מלך המשיח מונח על השולחן. פתחתי את הספר באקראי, ובעמודים שנפתחו כותב הרבי שליט"א מלך המשיח אודות החשיבות בסיפור סיפורי ניסים, ובפרט לילדי ישראל שאצלם זה מתקבל בפשטות יותר!
"הבנתי שהדברים מופנים כלפי. מיד קראתי לילדים שהיו שם וסיפרתי להם שאכן, זכיתי לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח בעיני בשר.
"בעודי מדבר איתם, הרגשתי פתאום תחושה מיוחדת. הרמתי את עיניי, וראיתי את הרבי שליט"א מלך המשיח עומד שם ומביט עלי. הרבי שליט"א מלך המשיח הנהן בראשו כאומר: "טוב עשית!" ונעלם מעיניי. כמובן שבאותו רגע סיפרתי לילדים שברגעים אלו ממש זכיתי לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח.
"כמובן שכדברי הרבי שליט"א מלך המשיח, הילדים קיבלו את הסיפורים בפשטות ובאמונה טהורה, ובוודאי נתן להם האירוע חיזוק בביטחונם שאכן, הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים כפשוטו ממש.