לפקוח את העיניים

"לרב שיתמנה בקרוב"

ה' אדר ס''ו

עדיין תחת רושם החוויה העצומה, מספר עו"ד אפרים זיסק מביתר-עילית כי אכן זכה לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח בביקורו ב"בית רבינו שבבבל" – "770" בניו יורק.

"מיד לאחר ראש חודש ניסן תשס"ג" מספר אפרים, "נסעתי עם משפחתי ל"בית חיינו" – "770" כדי להיות אצל הרבי שליט"א מלך המשיח ביום הבהיר י"א ניסן ובחג הפסח. הביקור נתן לי כוחות רעננים, כאשר במקביל התחדדה אצלנו התחושה שרצוננו לראות את מלכנו...

"תאריך כרטיס הטיסה שלי חזרה לארץ הקודש היה ליום שני כ"ו ניסן. בשלב מסוים ניסיתי לדחות את הטיסה ואף תכננתי שאשאר גם לב' אייר, יום הולדת אדמו"ר מהר"ש, הרביעי לנשיאי חב"ד, אך לבסוף התברר לי, בבוקרו של יום הטיסה עצמו, כי לצערי הדבר לא יתאפשר ועלינו לטוס באותו היום.

"בתחושת צער מסוימת הלכתי ל"770" להתפלל תפלת שחרית אחרונה במנין הרבי שליט"א מלך המשיח, המתחיל בדרך-כלל בשעה 10:00 בבוקר לערך. את מקומי לתפלה תפסתי בשורה הקרובה לבימת הרבי שליט"א מלך המשיח.

"היה זה לאחר הקריאה בתורה והכרזת "יחי אדוננו", חשתי כיצד פורצת ממני הקריאה "עד מתי?!" שלוש פעמים ואח"כ "רבי, ווי וואנט משיח נאו!"...

"ואז התרחש לנגד עיניי דבר מדהים. לפתע ראיתי את הרבי שליט"א מלך המשיח עומד על הבימה מולי, מעוטר בטלית ותפילין. הוא נשען עם מרפקו על הסטנדר שלו עם הגב לקיר הלבן ופניו כלפי הקהל. הוא הביט בי במבט חודר עם חיוך רציני במידת מה ואמר לי:

""מה תצעק אלי? ויסעו! עשו כל שביכולתכם... החגים הסתיימו וכחיילים של הרבי חותני, צריכים לחזור לקרב... כשליח שלי למבצע שלימות הארץ של הרבי חותני בגילה, ירושלים ואיזור בית לחם" (מזה למעלה משנה שאני ומשפחתי פועלים באזור המנהרות בהפצת חומר ושלטים בנושא שלימות הארץ), "וכשליח שלי בבית והרחוב של הרבי חותני בירושלים".

"(הבנתי שהכוונה לפעילותי לסייע ל"מרכז משיח וגאולה" במדרחוב בן-יהודה בירושלים בניהולו של הרב דורון אורן, אשר אכן, מחלון המרכז במדרחוב צופים על הבית ממול, שם נראה המרפסת עליו עמד הרבי הקודם אדמו"ר הריי"צ בעת ביקורו בירושלים בשנת תרפ"ט ודיבר בפני הקהל שהתאסף לכבודו).

"כאן חיוכו של הרבי שליט"א מלך המשיח התרחב ואמר "תהיה שליח שלי להביא מזל טוב לבבי ו"ברכה והצלחה" לרב החב"די המרא דאתרא החדש שיתמנה בקרוב בארץ הקודש, בספריית החסידות שלי, לקהילת ליובאוויטש בביתר עילית עיר הקודש"...

"בתחילת הדברים חשבתי שאולי הכוונה שאמסור משהו לרב שוויי, שהצטרף לאחרונה כחבר בית הדין בשכונת המלך קראון הייטס והיה במרחק של כמה ספסלים ממני, אלא שלא הבנתי מדוע עלי למסור את המסר. אך מההמשך הבנתי שהכוונה לרב שאול רוזנבלט שי' שאכן דובר על קביעת טקס "הכתרתו" לרב הקהילה ליום י"א ניסן, עוד בהיותי ב"770", אך לא הבנתי מדוע דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח על התמנותו בלשון עתיד כאשר לכאורה כבר התמנה.

"סגנון הדיבור היה באידיש מעורב במילים בלשון הקודש. סגנון הדיבור היה חריג. הוא דיבר בלשון רבים והבנתי שהכוונה לאשתי ואלי כיון ששנינו עוסקים ב"מבצעים". ופרט נוסף, שכל הזמן הוא "עירב" בדבריו בינו לבין "דער רבי דער שווער" (= "הרבי חותני"), הכוונה למורו וחמיו, אדמו"ר הקודם.

"כשחזרתי לארץ הקודש היה זה ביום שלישי בערב, אור לכ"ח ניסן. מיד בהגיעי לביתנו שבביתר-עילית התקשרתי אל הרב רוזנבלט וסיפרתי לו את הדברים, אלא שכאן היה דבר מדהים.

"הרב רוזנבלט סיפר כי עדיין לא הייתה ה"הכתרה", ועל אף שלכתחילה חשבו לערוך את זה ביום י"א ניסן, אך מסיבות מסוימות הוחלט לדחות את זה עד לאחר חג הפסח וזה נקבע ל... מחר בערב! כ"ח ניסן. ואכן למחרת בטקס ההכתרה לרב הקהילה, סיפרתי את הדברים בפני הרבנים וקהל הנאספים, שהתפלאו והתרגשו למשמע הדברים, הממחישים ביותר את העובדה הברורה כי הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי כפשוטו ממש.

(הסיפור פורסם בעלון "שיחת הגאולה" גיליון 446).