לפקוח את העיניים

"למה הוא אוחז את משענות הכסא?"

ה' אדר ס''ו
ברבים משיחות הקודש, מבאר הרבי שליט"א מלך המשיח את הייחודיות שבילדי ישראל, עליהם נאמר "אל תגעו במשיחי". "כאשר מעיפים מבט על ילד יהודי" אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, "ניכר בגלוי איך שהם "משיחיי" של הקדוש-ברוך-הוא בעצמו!"
אולי זוהי הסיבה שכאשר ילדי ישראל מדווחים כי גם הם זוכים לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח בעיני בשר, הדברים נאמרים מתוך תמימות ופשטות וללא התפעלות כלל ועיקר.
לקראת שבת פרשת כי תשא, כ' אדר תשס"ד, הביאו ר' דוד תורג'מן וידידו ר' דוד אמסלם קבוצת מקורבים לרבי שליט"א מלך המשיח ל"770" למשך כמה ימים.
"בעת ההתוועדות של הרבי שליט"א מלך המשיח" נזכר ר' דוד תורג'מן, "ניגשתי לרבי שליט"א מלך המשיח כמנהגי וביקשתי ברכה להצלחה בפעילותי ושאר עניניי, וכמובן תבעתי וביקשתי שנזכה מיד ממש להתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח לעין כל, שיגאל אותנו גאולה שלימה.
"עבור ידידי ר' דוד אמסלם היה זה דבר חדש שלא הורגל בו. הצעתי לו שיבוא גם הוא ויבקש את ברכת הרבי שליט"א מלך המשיח במצטרך לו.
"כך עמדנו משני צידי הרבי שליט"א מלך המשיח (אני עמדתי משמאל וידידי ר' דוד עמד מימין). בשלב מסוים ראיתי ילד צעיר אותו זיהיתי כבנו של ר' מחלוף בנמוסה – בעל מסעדה כשירה בפאריז ששהה גם הוא באותם ימים ב"770". הילד הסתובב הלוך ושוב ליד מקום הרבי שליט"א מלך המשיח כמחפש איזה דבר. מבטו היה כל הזמן לכיוון משענות כיסאו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח.
"בשלב מסוים, פנה הילד לר' דוד אמסלם שעמד ממול ושאל אותו משהו, עליו השיב במבט תמוה ובמשיכת כתפיים. הדבר קצת סיקרן אותי אך לא ייחסתי לזה חשיבות מיוחדת.
"במוצאי שבת בשעה מאוחרת, הלכתי לחדרי שבבית משפחת פראגר ונשכבתי על מיטתי לישון. איתי בחדר ישן גם ר' דוד אמסלם.
"העייפות השתלטה עליי וכבר התחלתי להירדם, כשאז פנה אליי ר' דוד ואמר לי: "דוד, אתה זוכר איך שהילד של בנמוסה הסתובב ליד הרבי שליט"א מלך המשיח בהתוועדות, אתה יודע מה הוא שאל אותי?"
"עדיין מנמנם, הקשבתי לו בחצי אוזן. ואז הוא גילה: "הוא שאל אותי למה הרבי שליט"א מלך המשיח אוחז בידיו הק' את משענות הכסא!"
"קפצתי ממקומי. "מה?" הכרזתי, "ילד אמר לך ככה בפשטות שהוא ראה את הרבי שליט"א מלך המשיח ואפילו לא סיפרת לי?! אני מוכרח לפגוש את הילד, שיספר לי מה הוא ראה!"
"חזרתי לישון מתוך החלטה תקיפה שלמחרת בבוקר, נחפש את הילד בהזדמנות הראשונה ונשמע את סיפורו.
"למחרת, אחרי חיפושים, מצאנו את הילד עם אביו סועדים את ליבם במסעדת הפיצה שברחוב קינגסטון. בהסכמת האב, פנינו לילד וביקשנו שיספר בדיוק מה ראה אתמול.
""ראיתי את הרבי שליט"א מלך המשיח יושב על כיסאו בהתוועדות" סיפר בתמימות, "הוא הסתכל לכיווני וחייך אלי. אבל מה שלא הבנתי זה הצורה בה אחז הרבי שליט"א מלך המשיח במשענות הכסא, לכן שאלתי את ר' דוד אמסלם שעמד לידי למה הרבי שליט"א מלך המשיח אוחז ככה במשענות הכסא!""