לפקוח את העיניים

באמצע קריאת שמע

ה' אדר ס''ו
את הסיפור שלפנינו מספר הרה"ח ר' ישראל טל, תושב שכונת המלך "קראון הייטס":
"מידי יום" מספר ר' ישראל, "הנני נוהג להתפלל במניין הרבי שליט"א מלך המשיח בבית משיח "770", המתחילה בשעה 10:00 בבוקר. לפני התפלה מכינים את מקומו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח – מציבים במקום את הכסא האדום ומסדרים את הסטנדר עם המפה הלבנה, ודקות מספר לפני תחילת התפלה פותחים בשירת "יחי אדוננו" ומפנים מעבר לרבי שליט"א מלך המשיח.
"כמו"כ בסיום התפלה אחרי הכרזת "יחי" וקריאת קטע מתוך ספר "היום-יום" וקטע בעניין של משיח וגאולה, פותחים שוב בשירת "יחי" המלווה את הרבי שליט"א מלך המשיח בדרכו חזרה לחדרו הק'. כן נהוג ג"כ לפני תפלות מנחה וערבית.
"היה זה ביום חמישי, י' ניסן בשנת תשס"ד" ממשיך ר' ישראל, "הגעתי מאוחר למניין של הרבי שליט"א מלך המשיח, ותמורת זאת התפללתי במניין צדדי, משמאל לבימה של קריאת התורה הממוקמת במרכז בית הכנסת, משם נוהג הרבי שליט"א מלך המשיח לעבור בדרכו החוצה.
"המניין בה התפללתי הגיעה לקריאת שמע והרמתי את ידי על עיניי. לפתע, הרגשתי משהו על ראשי, הרגשתי כי מישהו מניח את ידיו על ראשי.
"קשה לי לתאר את מה שקרה באותם רגעים. אמנם ידי כיסתה את עיניי, אך לפתע השתקפה ידי וראיתי מולי אדם עטוף בטלית ומעוטר בתפילין המניח את ידיו על ראשי ומברכני.
"הורדתי את ידי מעיניי, וראיתי מולי את הרבי שליט"א מלך המשיח! הלם אחזה את כולי. כעת שמתי לב כי התפלה במנין הרבי שליט"א מלך המשיח הסתיימה, והקהל שרים את שירת ה"יחי" המלווה את הרבי שליט"א מלך המשיח בדרכו החוצה...
"המקום בו עמדתי היה בדיוק באמצע המעבר, והרבי שליט"א מלך המשיח עבר שם. כעת, לאחרי שבירכני, המשיך הרבי שליט"א מלך המשיח כשסידורו מתחת לזרועו הק' ויצא מבית הכנסת.
"מאז מאורע זו, הנני מקפיד לספר סיפור זה בכל מקום אליו אני מגיע. לי לא יספרו סיפורים, הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים כפשוטו ממש, אני בעצמי ראיתי אותו!"