לפקוח את העיניים

ברכה לרפואה שלימה

ה' אדר ס''ו
חודש תשרי, הוא הזמן העמוס ביותר בבית רבינו שבבבל – "770" שבניו יורק. מכל רחבי העולם נוהרים אלפים כדי לזכות ולשהות בצילו של הרבי שליט"א מלך המשיח בתפלות ואירועי המועדים הפותחים את השנה.
כמו בכל שנה, גם בשנת תשס"ה החליט הרב דוד תורג'מן לטוס למשך החגים ל"770". בכל הזדמנות מחפש הוא למי אפשר לסייע ולעזור, וכך מצא את עצמו גם ב"770" מסייע ליהודי נוסף. על כך מספר ר' דוד:
"ביום ב' של ראש-השנה, עליתי מבית המדרש המרכזי לבית הכנסת למעלה הקרוי "הזאל הקטן". היה זה לאחרי תפלת שחרית במניין הרבי שליט"א מלך המשיח. עיניי צדו יהודי צעיר שישב באחת מפינות בית הכנסת מתפלל ברוגע ובנחת.
"חזותו שנראתה לי כיהודי מצרפת משכה אותי אליו. הצגתי את עצמי, והתפתחה בינינו שיחת רעים. לקראת סיומה שאלתי אותו מדוע לא ראיתי אותו, עד עכשיו, מתפלל או לומד בבית המדרש הגדול למטה?
"תשובתו הייתה כי קשה לו להתפלל בצפיפות רבה, ולכן הוא מעדיף לשבת למעלה היכן שלא מתפללים כולם. הערתי לו בתמיהה "והרי למטה מתפלל הרבי שליט"א מלך המשיח?".
"להפתעתי, הוא לא היה מודע לקיומם של התפלות המיוחדות עם הרבי שליט"א מלך המשיח. עדכנתי אותו בזמנים הקבועים והוספתי הסבר ארוך ומקיף על חייו הנצחיים של הרבי שליט"א מלך המשיח, כשאני מצטט בפניו כמה וכמה מקורות מתוך שיחות הקודש.
"לאחר שהסברתי לו ברורות את הדברים, סיפר לי כבדרך אגב שאחותו חולה במחלה מסוימת ל"ע וכעת היא עומדת לפני ניתוח קשה.
"מבלי להסס, אמרתי לו שיגיע לתפלת מנחה במניין למטה, "וכאשר הרבי שליט"א מלך המשיח ייכנס, תוכל לבקש ממנו ברכה לרפואה שלימה".
"דבריי שנאמרו בפשיטות, הכריעו את מבטיו הספקניים, ואכן בשעה היעודה הוא הגיע לתפלת מנחה.
"עשר דקות לפני התפלה הסברתי לו שבדקות הקרובות ייפתח שביל-מעבר בין כל האנשים בשירת "יחי אדוננו" לקבלת פניו של הרבי שליט"א מלך המשיח. "תנצל את הרגעים האלו על מנת לבקש את ברכתו הקדושה לרפואה אחותך".
"בשעה היעודה ניצבתי במקומי הקבוע בפינה שמשמאל למדרגות העולות לבימת הרבי שליט"א מלך המשיח, והצטרפתי לשירת האלפים עד לתחילת תפלת המנחה. ידידי החדש עמד בצד השני, מימין המדרגות.
"ב"חזרת שליח הציבור" כשהסתובבתי לראות מה שלומו, ראיתי אותו כשהסידור מסתיר כליל את פניו ומתחתיו זולגות דמעות ללא הפוגה.
"מיד עם סיום התפלה ניגשתי אליו. הוא עדיין היה בסערת רגשות מלווה בהתפרצויות בכי, אך משנרגע מעט, סיפר לי שכאשר נפתח שביל המעבר זכה לראות במו עיניו את הרבי שליט"א מלך המשיח נכנס לתפלה עם סידורו הק' בידו! הרבי שליט"א מלך המשיח עבר בין הילדים המתפללים במזרח בית הכנסת, נגע בפרוכת ובא לכיוון המדרגות. כשהגיע לידו נעצר, וסימן לו בידו הקדושה לומר את אשר בפיו.
""לאחר שהתגברתי על התרגשותי" סיפר, "תיארתי לפני הרבי שליט"א מלך המשיח את מצבה של אחותי וביקשתי את ברכתו לרפואה שלימה. הוא הביט בי בחיוך רחב ונופף לעברי את ידו הקדושה בתנועת העידוד הידועה ועלה על בימת התפילה. כאן כבר לא הצלחתי לראות אותו שוב".
"המשך הדברים היה כצפוי" מסיים ר' דוד את סיפורו, "אחותו של הצעיר הבריאה במהירות ב"ה, כשהיא מייחלת לרגע ההתגלות של הרבי שליט"א מלך המשיח, אז תוכל להודות לו בגלוי על ברכתו לרפואתה השלימה".
(הסיפור פורסם בעלון "שיחת הגאולה" גיליון 580).