לפקוח את העיניים

בזכות שהגיע להקפות

ה' אדר ס''ו
ר' יהודה בן-זכאי הוא אברך נמרץ שפועל רבות בהפצת בשורת הגאולה בין צעירים יהודים במדינת צרפת.
את חודש החגים תשרי תשס"ה העביר ר' יהודה כנהוג בחצר הרבי שליט"א מלך המשיח, בית משיח "770". גם שם התחבר עם רבים מהצעירים שבאו מצרפת להצטופף בצל המלך המשיח בחודש המושבע בטוב.
מספר ר' יהודה:
"היה זה בליל שמחת תורה. ע"פ הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, צועדים החסידים לכל רחבי העיר ניו-יורק ב"תהלוכה" על מנת להגיע לכמה שיותר יהודים ולשמחם בשמחת החג. אף אני הלכתי כהוראת המלך, כשיעדי היה שכונה מסוימת הנמצאת בריחוק מקום יחסית מ"770" – הליכה של כמה שעות. איתי הבאתי את אחד הצעירים, מיכאל רונשטיין שמו, אותו הדרכתי בימים אלו.
"ההליכה למקום הרחוק יחד עם הריקודים וכו' עייפו את מיכאל, וכשחזרנו ל"770" הביע את רצונו ללכת לנוח. הסברתי לו כמיטב יכולתי אודות מעמד ההקפות עם הרבי שליט"א מלך המשיח ושפשוט אסור לו לפספס את המעמד המיוחד שמהווה את ה"מסמר" של כל החודש.
"שכנועיי נשאו פרי ולמרות עייפותו נכנס איתי מיכאל ל"770" להקפות.
"למרות הדחיפות הרבות, השתדלתי להישאר צמוד אליו כדי להכניס אותו לאווירה, וגם להסביר לו את מהלך הדברים.
"בשלב מסוים הגענו קרוב לבימת הרבי שליט"א מלך המשיח. כנהוג בשנים האחרונות, עמדו שם אנשים בתור לנשק את ספר התורה הקטן של הרבי שליט"א מלך המשיח. הצעתי לו לבוא איתי לנשק את ספר התורה, אך מחמת הצפיפות הנוראה שהיה בתור החלטנו שנחכה עד שיהיה יותר מרווח. בינתיים, בעקבות הדחיפות הרבות, נפרדנו למשך כמה דקות.
"כשראיתי אותו שוב, שמתי לב שפניו השתנו והיה נראה מבולבל. חשבתי שזה ודאי תוצאה מהדחיפות האיומות שהוא עבר, ושהוא בטח כבר מתחרט על כך שבא להקפות.
"משכתי אותו לצד והבאתי לו כוסית לחיים כדי שיתחמם ויתעודד. אחרי שאמר "לחיים" אמר לי: "תשמע, יהודה, עברתי דבר מוזר מאוד, אני לא יודע איך להסביר את זה..."
"עודדתי אותו להמשיך ולספר את מה שעל ליבו.
""כשעמדנו קרוב לבימת הרבי שליט"א מלך המשיח" סיפר מיכאל, הסתכלתי באופן טבעי למעלה לעבר הבימה, ולפתע ראיתי את הרבי שליט"א מלך המשיח מסתכל עלי במבט חודר מלא אהבה ורוגע!
""באותו רגע חדל לבי מלפעום. הרגשתי כאילו נפלתי מבנין של עשרים קומות... אחרי כמה רגעים חטפתי דחיפה מאחורה והפניתי את מבטי, וכשחזרתי להסתכל כבר לא הצלחתי לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח...""
כמובן שאת הרושם העז שהותירה עליו התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח, ניצל ר' יהודה לקבלת החלטות טובות להתחזק בקיום תורה ומצוות (כעת שומר מיכאל על כשרות ושבת ומתפלל תפילת שחרית שלימה, בעוד שלפני זה בקושי ידע לקרוא עברית!) וגם אחרי זה בצרפת המשיך לשמור איתו על קשר כשהוא ממשיך ועולה בהכנת עצמו וסביבתו לקבלת פני משיח צדקנו.