לפקוח את העיניים

"הם החבר'ה שלי!"

ה' אדר ס''ו
מספר המשפיע ר' שלמה זלמן לנדא:
"היה זה בלילה הראשון של חג הסוכות השנה – תשס"ו. זכיתי לשהות כמידי שנה אצל הרבי שליט"א מלך המשיח בבית משיח "770" למשך חודש תשרי. באותו ערב, התפללתי תפלת ערבית במנין הרבי שליט"א מלך המשיח, ובסיום התפלה נעמדו חלק מהחסידים בצפייה לשמוע את השיחה מפי הרבי שליט"א מלך המשיח, כשאחרים פתחו בריקוד.
"– מזה שנים רבות, שמידי לילה בחג הסוכות נוהג הרבי שליט"א מלך המשיח לומר שיחה מיוחדת בפני החסידים, בה מדובר בדרך כלל אודות הקשר המיוחד בין שבעת ה"אושפיזין" של חג הסוכות לבין ה"אושפיזין החסידיים" – נשיאי חב"ד לדורותם. בלילה הראשון מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח את הקשר בין האושפיז אברהם אבינו לבין האושפיז החסידי – הבעל שם טוב, בלילה השני מוסבר הקשר בין יצחק אבינו למגיד ממעזריטש, וכן הלאה, במשך כל שבעת הלילות.
"גם היום, כשלא כולם זוכים לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח בעיני בשר, מציבים את הסטנדר המיוחד במקום הקבוע בפינה של בימת הרבי שליט"א מלך המשיח, ובסיום התפלה נעמדים חסידים ממול באמונה ובביטחון שאכן הרבי שליט"א מלך המשיח נמצא כאן כפשוטו ממש ואומר שיחה בלי שום שינוי, ואם לא שומעים באוזניים בשריות, לפחות הנשמה שומעת... אחרים שכנראה לא התברכו באמונה כ"כ חזקה, בוחרים באותה שעה לקיים את מצוות "ושמחת בחגיך" ויוצאים בריקוד נלהב.
"כאמור, הגיע שעת השיחה וחלק עמדו להקשיב כשאחרים יוצאים בריקוד. אצלי לא היה ברור מה צריך לעשות. מצד אחד, לא ניתן להתעלם מאמונתם של החסידים הבטוחים כי הרבי שליט"א מלך המשיח נמצא כאן בגשמיות ממש ואומר שיחה כהרגלו. לאידך, הרי לא שומעים שום דבר, ואולי רצון הרבי שליט"א מלך המשיח הוא שנשמח בשמחת יום-טוב! עודי מתלבט, עמדתי מן הצד במרכז "770" בחלק שמתחת לעזרת נשים, קרוב לחדר המטבח הקרוי "לשכת עושי חביתין".
"באותו שלב, הרמתי את מבטי לעבר הבימה ולפתע ראיתי את הרבי שליט"א מלך המשיח עומד שם, שעון על הסטנדר של השיחות, ומסמן לי להתקרב! כמובן שהזדרזתי לכיוון ונעמדתי שם בין החסידים שהתייצבו במקום.
"כשהרבי שליט"א מלך המשיח ראה אותי מגיע, הוא חייך חיוך רחב וסימן לי באצבעו הק' על החסידים שעמדו במקום, כאומר: "אתה רואה אותם? הם החבר'ה שלי!"
"עמדתי שם למשך איזה זמן, ובהמשך שוחחתי שם עם אחד הבחורים וסיפרתי לו את אשר ראיתי. בעודי מספר, לפתע ראיתי שוב את הרבי שליט"א מלך המשיח, כשעתה עבר מהסטנדר של השיחות אל עבר הסטנדר השני עליו נוהג להתפלל. הרבי שליט"א מלך המשיח חייך אליי שוב וסימן לי בידו הק' בתנועה של "לך!" כאומר "סיימתי, עכשיו תלך לרקוד!" הבחור איתו שוחחתי לא הבין מה קרה לי פתאום, וסיפרתי לו שברגעים אלו זכיתי לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח פעם נוספת!
"מיד התקדמתי לעבר הריקודים כשכולי שמחה ואושר על שזכיתי פעמיים לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח באותו לילה. רקדתי אז כמו שמעולם לא רקדתי, מלא שמחה וביטחון בהתגלות המושלמת שבודאי יהיה בקרוב ממש".