לפקוח את העיניים

הוספות

ה' אדר ס''ו
סיפור נוסף שהגיע לידינו בשלבי הכנת הקובץ לדפוס, אך טרם נבררו פרטים מדויקים:
זוהר בן-אבי, תושב עיר הגאולה בת-ים, זכה לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח בבית חב"ד בעיר תחת ניהולו של הרב זמרוני ציק. היה זה בשבת פרשת וירא, י"ז מר-חשוון השנה (תשס"ו). הרבי שליט"א מלך המשיח אמר לו: "אחרי ירידה, כמובן שתהיה עלייה".
עוד סיפור שהתפרסם ועורר בשעתו הדים ברחבי העולם, אירע עם הילד הלל כהן מירושלים עיה"ק. הלל שהה בבית משיח "770" במשך חודש החגים תשרי תשס"ד, ובאחד הימים בין יום הכיפורים לסוכות, הצטלם על-יד בימת הרבי שליט"א מלך המשיח כשהכסא והסטנדר מוכנים (היה זה לאחרי אחד התפלות). לפני כן דאג הלל כי לא יעמוד שם אף אחד כדי שיוכל להצטלם לבד.
בעת שפיתחו את התמונות, גילו דבר מדהים. בתמונה נראה הרבי שליט"א מלך המשיח העומד על יד הלל עם הגב לתמונה...
הסיפור עורר הדים כאמור, אך גם תגובות ספקניות. היו שאמרו שמדובר בא' המשפיעים ב"770", ר' יצחק שפרינגר, הדומה מאחור לרבי שליט"א מלך המשיח. אך מלבד זאת שכאמור לעיל, דאג הלל מראש שאף אחד לא יהיה בתמונה, גם הרב שפרינגר טען כי אין זה הוא המופיע בתמונה...
משפחתו של הלל זכו לתגובות חיוביות מהרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות אגרות הקודש בקשר עם פרסום הסיפור, ואחת מידידי המשפחה אף זכתה לגילוי הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות חלום, בה אמר לה (תוכן) כי "כעת אני נראה רק מאחור, ובקרוב יהיה גילוי מלפנים..."
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!