ביאור פסק הדין "בחזקת שהוא משיח"

רמזים וסימנים בשמו של משיח

א' טבת ס''ה

בנוסף ולאחרי ביאור הצד ההלכתי, לאחר שמצד קביעת התורה ברור שהרבי שליט"א נשיא דור הגאולה – הוא המלך המשיח, נמצאו בהשגחה פרטית רמזים וסימנים רבים על כך, נביא כאן רק חלק קטן בנוגע לשמו של משיח. ראשית מצד שמו – "מנחם": נאמר בגמרא שמנחם הוא שמו העיקרי של משיח שנאמר "מנחם משיב נפשי", ונקרא מנחם שהוא עניין הנחמה , כי הוא ינחמנו וישמחנו , הוא ינחם את ישראל . אכן מובא בספרים הקדושים : "קבלת אבותינו הקדושים כי מלך המשיח מנחם שמו", הרבי שליט"א עצמו ציין ש"משיח מנחם שמו".

שמו המלא של הרבי שליט"א "מנחם מענדל" (בגימטרייא "ויצא חוטר") הוא על שם (סב סבו) האדמו"ר השלישי לנשיאי חב"ד, המוכר בכינוי "צמח צדק". הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר שהטעם העיקרי לכינוי זה הוא להיותו הגימטרייא של שני שמותיו. "מנחם" – "צמח" (138), ו"מענדל" – "צדק" (194). שתי שמות אלו רומזים למשיח, "צמח" – "איש צמח שמו", "צדק" – כנאמר עליו "ושפט בצדק . . והי'ה צדק אזור מותניו". ומוסיף הרבי שליט"א מלך המשיח שבשם זה מתבטאת האמונה של החסידים, שכל חסיד מאמין באמונה שלימה שהרבי שבדורו – הוא הוא המשיח.

על התפילה לגאולה מיד ממש, אמר הרבי שליט"א מלך המשיח – עם כל הפירושים ועם כל הראשי תיבות שב"ממש". ואכן "ממ"ש" הוא ראשי התיבות של שתי שמותיו ושם משפחתו של הרבי שליט"א מלך המשיח! שהם גם בגימטרייא "זה רוחו של מלך המשיח" (1015)!

מוצאים אנו בספרים שיש סימן על המשיח שבשם משי"ח נרמז שמו ושם אמו. אכן בשם משי"ח ישנם הראשי תיבות של שמות הרבי שליט"א מלך המשיח, משפחתו, אביו ואמו – מנחם שניאורסאהן יצחק חנה! בנוגע לשם אמו ישנו רמז בספרים שסופי התיבות "מצמיח קרן ישועה" הם חנה, שהתנבאה "וירם קרן משיחו". יום הולדתו של הרבי שליט"א מלך המשיח – "י"א ניסן", נרמז בפסוק "אני – היום ילדתיך" שנדרש על מלך המשיח.