ביאור פסק הדין "בחזקת שהוא משיח"

חכמת המלך המשיח

א' טבת ס''ה

על מלך המשיח נאמר "ונחה עליו רוח ה', רוח חכמה ובינה . . רוח דעת ויראת ה'", הרמב"ם כותב כי מלך המשיח "בעל חכמה יהי'ה יתר משלמה" עליו נאמר "ויחכם מכל אדם", כלומר שבנוסף לגדולתו בתורה, בקי הוא גם בשאר חכמות. מבואר במקורות רבים , כי מי ששלם בידיעת התורה מותר וצריך ללמוד גם חכמות חיצוניות כדי לנצלם לעבודת ה', וחכמי הסנהדרין היו בקיאים בחכמות רבים , וכן מצינו גדולי ישראל מכל הדורות שהיו בקיאים בחכמות רבים, שפות שונות, חכמת גרמי השמים, רפואה ועוד.

זכה דורנו הנבוך מפני המדע המודרני, למורה הנבוכים הגדול – הרבי שליט"א מלך המשיח, שהצטייד בידיעות מדעיות על ידם קיים "ודע מה שתשיב" , "ורבים השיב מעון" . בהוראת אביו המקובל וחותנו הרבי הקודם, למד הרבי שליט"א חכמות מדעיות, תחילה בביתו ברוסי'ה, המשך באוניברסיטת ברלין שבגרמני'ה ואח"כ בפריז שבצרפת. העידו עליו עדי ראי'ה כי בכל אותם תקופות הי'ה ניכר כצדיק, שמר על קדושת העיניים והתנהג בצורה מעוררת השתאות, כשהוא מקדיש את רוב שעות יומו ללימוד התורה ועבודת ה', שרוי בתעניות ומניח ארבעה זוגות תפילין.

בחכמתו האדירה למד תוך זמן קצר ביותר וללא כל יגיעה חכמות שונות, רכש ידיעות מקיפות וציוניו היו המעולים ביותר. הרבי שליט"א אף השתלם בעשרות שפות זרות, והגיע לידיעה טובה של מרבית השפות האירופאיות הנפוצות. לרבי שליט"א מלך המשיח יש תארים אקדמאים במקצועות שונים ומגוונים: פיזיקה, מתמטיקה, רפואה, הנדסה ועוד תחומים. 7 דוקטורטים יש לרבי שליט"א!

מדענים רבים ביקרו אצל הרבי שליט"א ונדהמו לגלות שהוא שולט היטב בתחומם, ופעמים אף יותר טוב מהם, בשלמות ידיעות מפליאה עד לעדכונים המתקדמים ביותר. מדען שהקדיש לרבי שליט"א סדרה של ארבעים כרכים בענייני מדע, נדהם לגלות לאחר זמן כי הרבי שליט"א שולט בהם! ישנם כמה סיפורים על פרוייקטים מדעיים שהשתתף בהם, דברים מסובכים שגילה, ותחומי מדע שונים שעזר בהם רבות לאנשי מדע שהגיעו אליו. בחכמה עצומה ובחדות עין הבחין בנקודות שהמדען שעוסק בתחום כל העת לא הבחין בהם.

הרבי שליט"א ניצל את ידיעותיו אלה להדרכת המדענים לאמונה ולתורה ומצוות, הרבי שליט"א עודד אותם להוסיף בעבודתם מתוך גאווה באמונתם. עוד בין כתלי האקדמי'ה הקרין מאורו על צעירים יהודים שנקלעו לשם, הדריכם ועודדם להמשיך להיות יהודים מאמינים שומרי מצוות, ולא חס על זמנו להציל יהודים ולקרבם לתורה ומצות. פעם שוחח הרבי שליט"א 18 שעות עם צעיר חרדי מתלבט, כשבמהלכן פרש לפניו יריעה רחבה ורבת היקף של תיאוריות מדעיות שונות ומגוונות, עד שנשלמה אמונתו, ושלוות נפשו חזרה אליו. הרבי שליט"א הוכיח למדענים הגדולים שם את דעת התורה ביחס לגיל העולם, והפריך את התיאוריות השונות.

מאות מתוך עשרות אלפי מכתביו עוסקים בענייני אמונה ומדע, בהם סותר הרבי שליט"א בכל תחום ונושא את 'הוכחות' המדע כביכול נגד האמונה, ומוכיח כי לא יתכן כלל להפריך על פי המדע, הבנוי על סבירויות בלבד, את אמונת היהדות שהיא אמת מוחלטת. אלפי יהודים מדענים ולומדי אקדמי'ה זכו להתקרב לתורה ומצוות כתוצאה מקריאת מכתביו וספריו, או לאחר שיחה עמו ביחידות. כמו כן כתב הרבי שליט"א אלפי תשובות הלכתיות הקשורות לחידושי הטכנולוגי', בהתייחס למאות בעיות הלכתיות הקשורות לחכמת מדעי טבע וכן בענייני הלכה ורפואה. יש לנו אם כן נתון נוסף לזיהוי דמותו של מלך המשיח ברבי שליט"א – "שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד – בעל חכמה יהי'ה יתר משלמה".