יחי המלך

פרשת מצורע - גליון תקסו - ז' ניסן ה'תשס"ה

ב' ניסן ס''ה
בגליון השבוע:
 
דבר מלכות - איך לפעול את התגלות המשיח תיכף ומיד.
זמן הגאולה - ואנן חסידים נעני' אבתרייהו בנוגע לרבותינו נשיאינו.
המעשה הוא העיקר - כשיתעורר משנתו יראה שמשיח עוצד אצלו בחדר.
וילחם מלחמת ה' - וינצח - צריך להיות "ונתץ את הבית".
כתי"ק - פירסום ראשון - "והזרתם" לשון הפעיל.
 
לקריאת הקובץ לחץ כאן.