מלחמת השם

עובדים עליהם

ז' תשרי ס''ה

...לא קיים ציווי בתורה להשתדל לגייר גוי, ואדרבה : כאשר גוי מביע את רצונו להתגייר - צריכים לדבר על לבו שימנע מלהתגייר (כמבואר בארוכה בפס"ד הרמב"ם) !
..הקב"ה אומר: "הן כל הנפשות לי הנה" - הן הנפשות דאומות העולם, והן הנפשות דבנ"י, ובמילא, כאשר הקב"ה נותן נשמה לאדם (כמארז"ל "שלשה שותפין באדם, הקב"ה ואביו ואמו . . והקב"ה נותן בו רוח נשמה") - הרי פשוט שלא יתכן שיבוא "בשר ודם" ויאמר:

אמנם הקב"ה נתן לך נשמה של גוי, אבל אעפ"כ, אני אתן לך פיסת נייר שיש לך נשמה של יהודי ("חלק אלקה ממעל ממש") על סמך "צרמוניא" של "מעשה אנוש ותחבולותיו"!

גם אלו שעושים זאת - יודעים היטב שאין שום ממשות בדבר, .. כך שלמרות שיודעים את האמת, אעפ"כ, ממשיכים הם בדבר שקר שאין כמוהו! כוונת הביטוי "שקר שאין כמוהו" - מכיון שאין זה רק מה שמשקרים גוי זה. בלבד, כי אם שמשקרים גם את זרעו וזרע זרעו עד סוף כל הדורות (אם בינתיים לא יבוא מישהו שיגלה להם את האמת),

כך שאפילו כשירצה לחזור בתשובה - יצטרך לחפש את כל אלו שהוטעו על ידו, כאמור, זרעו וזרע זרעו עד סוף כל הדורות;

ובאיזה ענין משקרים אותם - לא רק בענין של ממון או אפילו בנוגע לגופם, כי אם בענין הנוגע לציפור נפשם - לחשוב שיש לו נשמה אחרת מזו שיש לה באמת! ..

סוכ"ס יוודע הדבר גם לגוי, ובידעו שיהודי הכניסו ל"עולם השקר"- יהפך להיות ההיפך ד"אוהב ישראל" רחמנא ליצלן, כל ימיו, הוא וזרעו וזרע זרעו! במקום להוסיף עוד יהודי לעם ישראל (כפי שטועים לחשוב) - יתוסף אדם שיהפך להיות "שונא ישראל", רחמנא ליצלן !
(משיחת י"א ניסן תשמ"ה)

הם מאמינים