ברוך משה מקמל

עושה מעשה פנחס ומקבל שכר כזמרי

כ''ה תמוז ס''ג

הימים האחרונים מתאפיינים בצער וכאב, תוגה ושותפות בשכול עם משפחות אבלות שאיבדו עולם מלא. מטבע הדברים עסקו בכל מושבות החסידים במתווה הנהגה מיוחדת, לשעת חירום זו, בה יעמדו כל החשבונות האישיים וחילוקי הדיעות בהמתנה לתשבי שיתרץ קושיות ואיבעיות. כמעט כולם הבינו את הצורך הדחוף שיש בשינוי פני הדברים, שחסידות המושתתת על יסוד האהבת ישראל חייבת להיות סימן ההיכר של החסידים, ואף בנושאים עצמיים, יש להעמיד גדר הפרדה בין דיעות ויחסים.

אך בתוך קולות ההתפייסות, נשמעים גם צלילים צורמים של ציחצוחי חרבות מצד קבוצה חובבנית ושולית, שעיסוקה בשנים האחרונות היה לטרפד פעולות ופעילים, למחות נגד כל פירסום הנושא את שמו של מלך המשיח, ולתת את הרושם שכל העוסק בשם ליובאוויטש מסיג את גבולה. בשם הפנימיות והאחדות, תחת דגל ההתקשרות איבדו את צלם האנוש, ובמלחמה חסרת מעצורים, חותרים נגד כל היקר והחשוב לנו כחסידים.

אין בולט יותר מאשר הידיעה שפורסמה בתחילת השבוע ואשר לפיה "ביטל הרב זמרוני ציק את צום שבעה עשר בתמוז אכל בפהרסיא ואף דירבן אחרים לפעול כמותו". אותו אחד שהמציא את הפרשיה, אף צעד איתה לרבני חב"ד, הוא זה שדאג לפרסם את המקרה בעיתונות החרדית, והוא זה המטיף באתרי חב"ד להתנזר מ"הרב זימרוני, בשל חילול ה' שגורם לחב"ד במעשיו הנלוזים". בזיכרוני הקצר, עולה לי רק דמות אחת שמשמשת בכל כך הרבה שליחויות. "הוא היצר הרע, הוא השטן, והוא מלאך המות".

גם אם נצא בנקודת הנחה שהמעשה כפי שפורסם אכן ארע, מה יועילו הפירסום והפרשנות לחב"ד? אם כוונתכם רצויה, וברצונכם לנקות את שם חב"ד, עליה אתם לקחתם חסות, הרי שתגובה ראשונה היא הדחקה, וצימצום הנזקים. במקום להעמיד את הנושא בראש סדר היום החב"די, ואף להטריח את רבני חב"ד בהוצאת מכתב, דבר שהיה קשה במיוחד בנושא המחאה על שלימות הארץ, השכל הישר נותן, שכזאת ידיעה לא תפורסם באתרים המייחסים לעצמם את הבלעדיות על כבוד ליובאוויטש!

הפרשנות שלוותה לסיפור הדברים, ואופן הדיווח הוכיחו, כי רק תואנה הם מבקשים. השנאה שהעבירה אותם על דעתם כבר אינה מאפשרת להם להבחין בין טוב לרע, מה אפשר לפרסם ובאיזה דרך, ואלו פרשנויות רק יוסיפו שמן למדורה אותה הם "מעונינים לכבות".

לא הייתי מעלה על דעתי לצטט במדור זה שורות ואפילו מילים מתוך תיסכוליו של המדפיס הנ"ל, אילולא הפך ממדפיס פשוט, להגיגן שמדורי הדיעות מתכבדים ברעיוניו. יש בידנו את קנה המידה אותו הנציח לנו הרבי הריי"צ, כיצד יש לאבחן את מקור הדברים. בליקוטי דיבורים ח"ג, עמ' 594 : "תמיד ובכל דבר יש לדעת מי הוא האומר, הנפש האלוקית, הנפש השכלית, הנפש הטבעית או הנפש הבהמית היצר הטוב או היצר הרע. היצר הרע הוא צבוע חנפן ושקרן מעמיד פנים תמימות של ירא שמים, ובאמת "שבע תועבות בליבו... לכן מן ההכרח שתהיה הבחנה שיכלית, לדעת מי הוא האומר".

אז אם שאלנו את עצמנו מה עומד מאחרי מאמרים שטניים אלו, הרי שיש לנו את התשובה הברורה. ולטובת הקוראים, אציין מספר דוגמאות, על מנת לחסוך את אי הנעימות שבכניסה לאתרים אלו:

במודעה שפורסמה בעיתון היוצא לאור בארץ הקודש פורסמה מודעת אבל על פטירתו של זקן רבני חב"ד הרב דוד חנזין ע"ה בה צויין כי היה מקושר בלב ונפש לכ"ק אדמו"ר מה"מ. על כך הגיב אותו המדפיס, כי "אותם שבתאיים מנצלים את היעדרו של הרב חנזין בכדי להשתמש בשמו בביטויי כפירה ובחילול שם רבינו". כשזכה לתגובת ביקורת מאחד הקוראים לא שלט במילותיו, ומשך את עטו עד שכתב את הדברים הבאים: "לך תחפש פינה חשוכה בכנסיית בת-ים הצהובה, ותצטלב עם זמרוני".

...

אלו שמטרתם להכפיש את שם חב"ד, ולא בוחלים בכל אמצעי על מנת להוקיע את האמונה הנצחית בכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, הם העומדים מאחרי פיברוק השמועות, והוצאת הלעז על אחד מגדולי המקושרים, שליח פעיל ונמרץ שהעלה את מודעות העולם כולו לבשורת הגאולה וזהות הגואל.

אם יש אחד מתוך מגוון פירסומים שבועיים, שכן מתחשב בפסק דין רבני חב"ד, הרי שזהו הרב זמרוני ציק, בשיחת הגאולה. מיד לאחר ג' בתמוז הוציא הרב ירוסלבסקי מכתב בו הורה לא להשתמש בביטויים מסויימים ביחס לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, שיחת הגאולה אכן עומדת בזה בגאון ובגאוה. יהודי חסידי שמניח מידי יום, על פי הוראתו של הרבי – 4 זוגות תפילין, מוחזק בידנו כמי שהמוח שלו שליט על הלב, ומעשיו שנודעו בשאר בת רבים, אכן מכוונים לדעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח.

לא היה צורך "בנחית דרגיה" לדיוטא תחתונה שכזו, להגיב על דברי הבל ורעות רוח שכאלו, אלא שיש המייחסים לאתרים אלו אמינות ורשמיות, ופרסום מותחן שכזה עלול להתקבל אצל רבים שאינם מכירים את הכותבים – כמעשה שהיה.

מכתבו של הרב זמרוני ציק, בו הוא כופר בכל מה שפורסם רק פותח את הדרך להצבת גבול לפירסומי הכזב בזמן האחרון. אותם שייעדו להם כמטרה - כמעשה נוסף לזירוז הגאולה - להילחם בחסיד פנימי ומקושר, חייבים לבקש את מחילתו באותם פורום ואופן, בו גרמו להכפשת שמו.

את כינוסי הראוה שאירגן לקבלת פני משיח בהם התאחדו עשרות אלפים תחת האמונה ברבי שליט"א מלך המשיח, את שיחות הגאולה המוסיפים מושג בענינים שהזמן – ימות המשיח – גרמא, את פעולותיו הרבות שהיו בהסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, לא יוכל פורק עול אנונימי להפסיק. את המלחמה אנו ננצח בהוספת אור ובהגברת הפירסום של נבואת הגאולה וזהות הגואל. ימים אלו של שלושת השבועות נעשה מתוך אהבת ישראל אמיתית, סביב דגלו של הנשיא שלנו, דגל המשיח.

למענם של "נוער הברזלים" נאמר פרק תהילים נוסף, שיזכו לפקיחת העינים, להבנה כי הרגעים המנוצלים על ידם למלחמה בהפצת המעיינות, יקרים. בזמן זה ניתן עדיין להכין את העולם להתגלות הגדולה, ולחסוך את חבלי הלידה הקשים באהבת ישראל אמיתית, בראיית הטוב אצל יהודים.

מסע ההכפשה היה מיותר, האמת הרי תצא לאור, ובדברים שעתידים להתגלות, לא נהוג בעולם לשקר. אך בימים בהם העולם הפוך, "כל האומר רבי חי ידקר בחרב", גם עושה מעשה פנחס מקבל שכר כזמרי...