ברוך משה מקמל

"מוסר" השכל

י''ג אדר ב' ס''ג

כחודש ימים לא עודכן מדור זה פרק זמן בו עברו הרבה מים בירדן ואפילו מפלס הכנרת עלה, אך במבט לאחור מסתמן כי כמו תמיד הכל קורה בעיתוי המתאים אותו מזמנת ההשגחה הפרטית, ואף הדברים שתקראו בשורות הבאות לא איבדו את טעמם וליחם לא נס, על אף שרוחות הסערה כבר שכחו.

כאמור, זמן רב לא התאפשרה לי הזדמנות כתיבה מסודרת מסיבות טכניות ואחרות, חברים וכמה מקוראי הטור הביעו את פליאתם כיצד בתקופה כה לוהטת מליאת תהפוכות ומהפיכות לא נכתב דבר, אך כאמור, הכל השגחה פרטית.

* * *

לפני כשלושה שבועות נכנס ל770 יהודי שבעבר שימש כנהג לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. באותו אחד כרוכות פרשיות רבות שאינן עומדות בקנה אחד עם ההלכה היהודית והמוסר החסידי ובשל כמה מהם אף זכה לצמד כינויים הלכתיים שאינם מאפשרים לעמוד בד' אמותיו או להתפלל במנין בו הוא משתתף. עובדה היא, שאותו יהודי מחזיק במפתחות רבים וללא בושה אף נוטל עטרות שאינן שייכות לו במרמה ובכוחניות. מתוקף אותם תפקידים אף הרשה לעצמו לספח לנחלתו הפרטית את בית אגודת חסידי חב"ד-770 ולנהוג כבשלו. על פי הוראת בית הדין של שכונת כאן ציוה ה' את הברכה על האיש להיות מודר מהמקום כל עוד לא ישמע לפסקי הדיינים. בתשנ"ח ניסה לערוך התוועדות ב770 שסיומה ה"מוצלח" הוכיח לו כי אין עבורו מדרס רגל וכי אינו אורח רצוי במקום.

כניסתו הפרובקטיבית למקום נעשתה בתעוזה, תוך ידיעה כי זו תגרור אחריה תגובה קשה ומתבקשת, אם נצא בנקודת הנחה מבוססת זו- שהנ"ל ידע את השלכות המעשה - הרי שאת חומרת הדין יש לפרוע ממנו על מנת להבטיח שתופעה זו לא תשנה.

זאת התמונה בקצירת האומר, כעת נפנה להד התקשורתי הרחב שקיבלה הפרשה מהיבטיה השונים והפרשנות שליותה את האירועים, הפן החשוך יותר שבסיפור.

* * *

אתרי אינטרנט מסויימים שסיקרו בהבלטה את האירוע תוך ציון עובדות על סמך השערות הציגו את הפרשה בצבעים, הרשיעו את הצדיק והצדיקו את הרשע, ובדיווחים שמהם האמת נעדרת עולה מציאות עגומה אך ידועה, האתר אינו מעונין לספק חדשות אלא לעצב את דעת הקהל. כנאמנים לסיסמא "כביסה מלולכת לא מוציאים החוצה" הצמידו לפרשה מסקנות על ציבור שלם שפעל ביושר ובהצמדות מוחלטת לשולחן ערוך.

אותו הם בחרו להציג "כמזכירו של הרבי לשעבר", או "מזכירו לשעבר של הרבי", תיאור האירוע לפרטיו כיצד זכה הנ"ל לקבלת הפנים הנרגשת מקבוצת הבחורים לאחר שלא זכו לפגוש בו תקופה ארוכה מביא את הקורא האלמוני - ולאו דוקא החב"די - להזדהות עם הצד הלא נכון. הרקורד השמור להם בפעמים עברו מצביע על היכולת המרשימה שלהם להפוך אפילו מסורב לבית דין, לצדיק מעונה. הלעטה שכזו היא עונשם של מבקרי האתרים הללו.

ובכל זאת, סתמתי את האף ונכנסתי לאתרים אלו על מנת לראות מה באמת יכול לזעזע את ליבם הרגיש של אותם עורכים וממש בלי שמחה לאיד ראיתי כיצד הם מתנסחים ללא זהירות ונכנסים לתוך מלכודת מילים, מבוך של תכנים מפוקפקים, שהיציאה מהם היא כמעט בלתי אפשרית. בעגה העברית; ראיתי כיצד הם מתבשלים במיץ של עצמם.

מהידיעה שפורסמה באחד האתרים תחת הכותרת "מזכירו של הרבי גורש מביתו" ניתן היה להבין כי 770 הוא ביתו ונחלתו הפרטית של אותו אחד. למען האמת, הנהלת אגודת חסידי חב"ד שברשותה עומד הבנין מאז ומתמיד, נמצאת בידיו, כך שלכאורה עומד אף הבנין ברשותו. גם לפי תזה זו, הרי שזהו אינו ביתו, לכל היותר בנין שעומד בהנהלתו. אך מעבר לכך, על פי תקנון אגוח"ח שהיתה למראה עיניו של כ"ק אד"ש מה"מ היו אמורות להתקיים בחירות לראשות האגודה, אחת לכמה שנים, מה שלא קרה מעולם. כוחו ועוצם ידו, הם שמניעים את חברי הועד לא לדבר סרה באדם שכל העולם מעונין לפגוש, ולא בגלל שהם חברים שלו.

מקרה נוסף. בדין תורה מתוקשר היטב הוזמן אותו אחד להתדיין בפני רבני השכונה. כנהגו של הרבי מלך המשיח הוא לא משמש כבר, אך נסיעות מחוץ לעיר (אולי כנהג מונית) כפי הנראה יש לו, וכך לא מצא פיסת זמן קטנה להתייצב בפני הרבנים ולהשמיע את טיעוניו. לאחר שנקרא פעמים נוספות ולא התייצב הוענק לו "תואר ראשון" ולא מטעם הפקולטה: תואר "מסורב לבית דין".

לאחר שרבני השכונה פסקו את שלהם באחד מיני רבים, לא בחל בשום אמצעי וכל מעשה נבלה נמצא אצלו ככשיר על מנת להשאיר את כבודו על כנו. לא פחות ולא יותר, זימן אותו אחד את הרב מארלאו ע"ה לבית דין חיצוני הידוע בניבזותו, וקלונו אף נתגלה ברבים כשהתיר לבעל להינשא לאישה שניה בהיתר מאה רבנים, בעבור בצע כסף. פרשיה שנחשפה איך לא, בסמיכות לזימון ששלחו לרב מארלאו.

לאחר עליית המדריגה ב'עימות' – כביכול- בינו לרבני השכונה התערב הרב הירשפונג ע"ה ובמכתב ששלח - ופורסם מאוחר יותר במנשר לתושבי השכונה ע"י הרב מארלאו בעצמו - תהה על כך שהרב מארלאו הידוע ביראת השמים המופלגה שלו, לא התייצב בפני בית הדין. במכתב תשובה ששלח הרב מארלאו השיב לו דבר דבור על אופניו, כשעיקרי הדברים הם; הרב מארלאו כאב בית דין פסק את דברו בענין, הפסק לא מצא חן בעיני הנתבע והוא תבע את הדיין. זאת חוכא ואיתלולא של ממש מדין תורה. מלבד זאת, ציין הרב מארלאו את מקורותיו ההלכתיים לפסק שנתן, וכך בשולי המנשר שפורסם, משיב הרב הירשפונג כי הצדק ההלכתי עם הרב, בודאי שאינו "מסורב לבית דין" – כפי שטען אותו נהג בעזות כלפי הרב מארלאו – ולסיום מחזק הוא את ידי הרב לעמוד איתן על משמרתו ללא חת, כתמיד.

בשנת תשנ"ט – פרץ אותו אחד למשרד "ועד להפצת שיחות" בבנין 770, ובאמצעות שכירי חרב החריב את המקום במטרה להקים אגף נוסף תחת הנהלתו. הנהלת הועד שלא ידעה את נפשה שיתפה בסוד הענין מספר בחורים – תלמידי ה'קבוצה', וביקשה סיוע מן הבחורים. הסיפור ארוך ומתיש ולמפרע גם לא מענין, רק זאת יש לזכור, רבני השכונה עורבו בפרשה, ואפילו ועד הקהל נתן סיוע אלמנטרי לקבוצת הבחורים שפרצה באישון לילה למשרד להשיב את הגזילה לבעליה. למעלה משבועייים שהו הבחורים בקומה העליונה של הבנין, למדו אכלו וישנו, באישורה וגיבויה של הנהלת ישיבת תומכי תמימים המרכזית 770.

בשלב מסויים ניסה אותו אחד להצר את צעדי הבחורים וביצע 'מצור' של ממש, באמצעות חברת שמירה ששכר בכסף מלא, על חשבון תרומות אנ"ש לקופות השונות שמחזיק ברשותו, ועל פי הוראתו ננעל הבנין מידי ערב. אין יוצא ואין בא. הרב מארלאו שהגיע באחד מהערבים על מנת להיכנס למשרדו הממוקם בבנין, נתקל בסירוב המאבטחים. החוצפה היא, שהמאבטחים שאלו את רשותו של בחור חב"די שהוצב עימם מטעמו של אותו אחד, והוא השיב בשלילה לבקשתו של הרב להיכנס לבנין.

כדרכו, הוא לא ביקש את דעת התורה, הוא היישיר את פעמיו לבית המשפט ותבע את קבוצת הבחורים ששהתה בחדר, כשכתב התביעה שנמסר לבחורים באמצעות עורך דין דרש מהבחורים לצאת מהבנין ללא תנאים. סירוב לדרישה זו, יביא את הקבוצה לבית המשפט בטענה למעשה פלילי שהשלכותיו ברורות לגבי אשרות השהייה שלהם בארה"ב, "מיד ולדורות". במכתב ששלחו הקבוצה ב"אגרות קודש", השיב הרבי מלך המשיח שליט"א שאין מה לחשוש, וכפי שהיה אצל אביגדור, קלונו עוד יתגלה ברבים.

למשפט הגיעו מלבד עורך הדין שנשכר עבור הבחורים, גם הרבנים שפרינגר – משגיח הישיבה, והרב אברהם ליפסקר- ראש ישיבת "תפארת מנחם" שבסיגייט שנוכחותם המרשימה לצד הבחורים פעלה את שלה. השופט אישר את זכאותם של הבחורים. מאותו יום זכה ביושר אותו הנהג ל"תואר שני", ושוב, לא מטעם הפקולטה: תואר: "מוסר".

נמצאים באמתחתי סיפורי גבורה נוספים של מיודעינו, חלקם אישיים, אותם שמעתי ממקור ראשון, כפי שהבטחתי לבעליהם לא אפרט את פרטי המעשה רק אציין שמדובר בפרשות הונאה ושחיתות. על אותם מעשים מעולם לא שילם את המחיר ואף לא עמד לשימוע עמדותיו בפני רבני חב"ד, הוא מעוגן במשפט הפדרלי, בחוקה האמריקאית ותו לא. עמידה בפני ערכאות אינה איסור עבורו, כמו שמסירת יהודים לשלטונות, אינה עוון.

אך אם למישהו יש טעות שהלה מייצג את עצמו בלבד בהכפשת שם חב"ד, הרי שיש לי חדשות עבורו.

בספר מיוחד שיצא לאור בארה"ב, בו מספרים רבנים על עצמם מציג את עצמו אותו נהג כ"אינטרנשיונל דירקטור - חב"ד ליובאוויטש". במילות הסיכום שבצידי העמוד מצויין כי הנ"ל "ראש חב"ד ליובאויטש אחרי הרבי המאד אהוב". אין גבול לחוצפה של האיש המציג את עצמו כמנהיג חב"ד וכמי שמנהיג את העם היהודי בכלל לעשיית טוב וחסד. הדף נמצא באמתחתי, ומי שיבקש אשלח לו באופן אישי על מנת להיוכח בדברים שהנ"ל מפרסם מאחרי גבם של חסידי חב"ד, למורת רוחו של הרבי מלך המשיח שליט"א ולזרה בעיניהם של כל שושלת האור – רבותינו נשיאנו.

להיות מנהיג חב"ד הוא בודאי לא יכול, אבל להיכנס לכלא כמו נשיאי חב"ד, הוא בהחלט זכאי, ובניגוד אליהם, יש לו גם על מה.

לאחר אימוץ ממושך, גם הגעתי למסקנה, מה הפריע לאותם אתרים בזריקתו החוצה של אותו האיש.

פשוט, כביסה מלוכלכת לא מוציאים החוצה...

אנ"ש דקהילת הרפור(ו)מים

מיד עם הישמע דבר האירוע נפתח חדר מצב באחד מאתרי האינטרנט הגדולים המרכז קהילות פורום רבות, במגוון נושאים. בין חדרי הפורום הוקדשה פינה מיוחדת: "חדרי חדרים". שוב חזרה על עצמה בהבלטה הנאמנות לחסידות חב"ד ולכבוד ליובאוויטש, ובקצב מרשים נשזרו הודעות באשכול המגיבים על הפרשה.

מענין מאד, אך אף תגובה אחת של דברי הסבר או לימוד זכות על ה"בריונים" לא נמצאה בחדר המרווח. נראה בחוש כי יד מכוונת דאגה לצנזר מציבור המגיבים הודעות חשובות שבודאי היו מוסיפים נופך לדיון הציבורי הדמוקרטי.

לא מצאתי את קרבת המשפחה של האירוע עם האתר, אך מי צריך למצוא קשר? זאת היתה הזדמנות נפלאה להציג פרשה מרכזית באור מיוחד ולא אובייקטיבי, להסית בדברי כזב גולשים רבים שאינם ערים למשמעות האירוע אליבא דאמת, וכך להשיג את מבוקשם: מלחמה ברבי מלך המשיח ובכל היקר לו – חסידיו.

הרמב"ם (זמנים, הלכות שביתת עשור פרק ה' ה"ד) כותב: "כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור"

מה שנאסר משום כבוד ליובאוויטש, גם בחדרי חדרים אין לו מקום.

כמו גבינה צפתית

תופעה מענינת נוספת ניתן היה למצוא בבליל המילים ששימשו כדיווח ופרשנות לאירוע. בנוסף לציון פרטי האירוע התבייתו הכותבים על הדרישה למצות את הדין עם "הבריונים", "תלמידי ישיבת חסידי חב"ד צפת". בקריאה נרגשת מעומק החלל השמאלי פונים מנהלי האתר להנהלת הישיבה בדרישה לעקור ניטועי פרא ועשבים שוטים הגדלים בישיבה.

העליהום שנוצר על ה"צפתים" אינו דבר חדש, העובדה שקבוצת בחורים זו מגובשת היטב עומדת בדרישות וציפיות הישיבה, קצת מפריעה לאלו המרגישים חולשה בתחומים אלו. סדרי חסידות בוקר הרוחשים בחורים על בימת ההתועדויות מקום משכנם הקבוע של תלמידי הקבוצה בוגרי צפת בולטים מול ספסלים מיותמים בגזרות אחרות של 770. העובדה ש"הצפתים" הם האיכפתיים הכמעט בלעדיים למתרחש, קצת מקשה על כלי הנשימה של אלו שאינם מבינים עדיין היכן הם נמצאים, מי הבוס ומי הם בתמונה.

אלו שערים לכל דבר שבקדושה, מסייעים ותומכים נותנים את כל נשמתם לעניני כ"ק אד"ש מה"מ, הם אותם בחורים שהוכללו בתואר: "בריונים". במקום לציין כי מעשה זה הוא עוד הוכחה כי היחידים שעומדים על כבוד הרבנים הם ה"צפתים", בוחרים להציג זאת כמעשה בריונות.

ואם כבר בוחרים לעקור עשבים שוטים, ולדרוש חקירה ממצה עד תום ההליכים מהיכן הם צמחו, הרי שתלמידי ישיבה מסויימת בארה"ב, ש"בהתוועדויות" או "משתאות" שרו לרב מארלאו: "תהי אשתו אלמנה ובניו יתומים" בנעימה חב"דית ידועה, אינם עשבים שוטים אלא שושנים בריאות. אם אותם תלמידי ישיבה בוחרים למוטו של ישיבתם את האימרה "לגימה גדולה – ולא גדולה לגימה", הפך דעתו הנחרצת והידועה של הרבי שליט"א מלך המשיח, ובאותם אתרים נחשבת הישיבה לחסידית ומופתית המשמשת מודל לחיקוי, הרי שכאן עולה השאלה, מי הוא זה שמתוה את הדרך, מי המשפיע שמחליט להם איזו ישיבה צריכה טיפול שורש, ואיזו היא ישיבה לשמה?

ואם מדברים על בריונות, לא שכחנו ולא סלחנו על מעשה הנבלה והזועה שמימי סאטמר לא קרה כדבר הזה; אותם תלמידי ישיבה תלשו באכזריות עד זוב דם את זקנו של הרב זלמן ליברוב. אלו מעשים מותרים, ההכשר עליהם הוא מובן מאליו.

ומי מדבר על בחורים כה"צפתים" אם לא כאלו שבכל התוועדות עוברים על גזירת ה"משקה" של הרבי מה"מ, ובתירוצי סרק מתרצים את מרידתם במלך. עשבים שותים –שוטים.

ובכל זאת, כולנו מכירים את ה"צפתים" בהילה האמיתית שלהם, כמקושרים ומאמינים ללא סיגים עד מיצוי הנפש. אם משהו מפועלם אינו מוצא חן בעיני מישהו, זכותו המליאה. ממש כמו גבינה צפתית: קצת מלוח, אבל פיקנטי...

פריד(יקע) רבי

בין השורות מצאנו את הזעזוע העמוק על נסיונו הכושל של הרה"ח ר' אברהם פריד, להגן על אותו אחד בשעה שתלמידי התמימים עמלו להוציאו מהמקום.

אין לי שום דבר נגד ר' אברהם פריד, הוא יהודי חסידי, שפועלו הרב ידוע ומוכר. את תרומתו החב"דית הוא נותן בעין יפה. אך כשנודע כי הוא זה המסייע לאותו אחד, נזכרתי במעשיה:

ילד אחד, הגיע לאביו ביום האחרון של שנת הלימודים ותעודת בית הספר בידו. אביו סוקר את הציונים, ומגלה כי בתורה קיבל הילד – ג. בשולחן ערוך – ג. בתפילה – ג. בחשבון – ג. וכך בכל המקצועות שבאו ברשימה. האב סקר את התעודה ולא הגיב, רק כשהגיע למקצוע זמרה וגילה כי בנו קיבל – א. סטר לו בחוזקה על לחיו. הילד היה המום, ושאל את אבא שלו מדוע דוקא כשהגיע למקצוע בו קיבל את הציון הגבוה ביותר שבכל התעודה סטר לו. השיב לו אביו: אחרי כאלו ציונים אתה עוד שר?...

שומר נפשו ירחק מהם

באתרים המנכסים לעצמם את התואר : חב"ד, מסתובב וירוס קטלני המצוי בתכנים שמציע האתר. הגולש התמים יחשף לביקורת כביכול בונה על ציבור מאמינים ברבי שליט"א מלך המשיח, אך ללא משים ידבק בוירוס הקטלני, שבימי הנסיון הקשים הללו, קשה להיגמל ממנו.

אגב, לוירוס קוראים: "אנטי וירוס"

* * *

פרות קדושות רבות חיכו לשחיטה, אך אני העדפתי את הנושא הזה, הרי לא בכל יום מזדמנת מצוות "עריפת פטר חמור".