חדשות חב"ד

תמונת היום

כ''ה ניסן ע''ז

בשיחת ש"פ צו תנש"א דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח על הענין של השגחה פרטית שצריכה להיות בכל פרט והוסיף "ולהעיר מהנהגת גדול אחד שהיה לומד הוראה אפילו ממספר הרכבת שבה היה נוסע!".