חדשות חב"ד

מעמד יחידות כללית

כ''ה ניסן ע''ז

באור לכ"ה ניסן קיבל הרבי שליט"א מלך המשיח ליחידות כללית את האורחים, נערי הבר מצוה, והחתנים, ליחידות כללית כפי שנהוג בשנים האחרונות, בסופה התקיימה חלוקת דולרים לתת את הדולר או חילופו לצדקה.

החלוקה התקיימה בשעה 9:03 בחלקו המערבי של 770 בית משיח.