חדשות חב"ד

מעמד חלוקת דולרים

כ' ניסן ע''ז

כמידי שבוע, גם השבוע חילק הרבי שליט"א מלך המשיח דולרים לצדקה לקהל אנ"ש והתמימים. 

צילום: פורטל חב"ד