חדשות חב"ד

נבחר הניגון על קאפיטל קט"ז

ד' ניסן ע''ז

נבחר הניגון על קאפיטל קט"ז חובר ע"י הרב דוד שי' כהנוב.

הניגון שנבחר - חובר ע"י ר' דוד כהנוב