חדשות חב"ד

דברי משיח פרשת ויקרא

ב' ניסן ע''ז

המכון להפצת תורתו של משיח מפרסם את ההנחה בלתי מוגה מפרשת ויקרא ה' ניסן מתוך הספר 'דברי משיח'.

דברי משיח פרשת ויקרא