חדשות חב"ד

מעמד שאיבת מים שלנו

ב' ניסן ע''ז

כאן יש לנו תמונות משאיבת מים שלנו ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעת השקיעה דיום א' ניסן תשע"ז 

צילום: פורטל חב"ד

ניתן לראות הווידאו!