חדשות חב"ד

מעמד חלוקת דולרים

כ''ב אדר ע''ז

תמונות מחלוקת דולרים להוספה בצדקה מהרבי שליט"א מלך המשיח. ימות המשיח כ"א אדר תשע"ז