חדשות חב"ד

יומן ש"פ כי תשא - פרה תשע"ז

כ''א אדר ע''ז

יומן ש"פ כי תשא - פרה כ' אדר תשע"ז  

לקבלת שבת נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 7:30. לעמוד ניגש ר' א. לושאק. בלכה דודי ניגנו במנגינת יפרח בימיו צדיק, בלא תבושי ניגנו במנגינת חיילי אדונינו, וניגנו יחי כ8 דקות. לאחרי הכרזת הקודש של יחי, הכריז ר' ז. ליפסקער אודות השלום זכר'ס ועל תפילת שחרית. בשעה 8:07 יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ כשמנגנים ניגון יחי אדונינו במנגינה הרגילה. 

בשעה 8:00 בבוקר התקיים השיעור הדבר מלכות השבועי ע"י התמימים שב770. 

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00. לעמוד ניגש ר' איידלמאן. בהאדרת והאמונה ניגנו במנגינת המארש הצרפתי. בא-ל אדון ניגנו במנגינת ויהי בימי אחשורוש.  בממקומך ניגנו במנגינת ניגון שאמיל. בשים שלום ניגנו במנגינת וביום שמחתכם. הוציאו הספר תורה לקבלת פני משיח צדקינו. למפטיר עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וגם קרא את ההפטרה. ר' ז. ליפסקער קרא היום יום. לתפילת מוסף ניגש ר' י. פרומענטאנא. ניגנו הוא אלוקינו כרגיל. הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. ר' נ. קפלינסקי הכריז גאומ"ש, על מנין קריאת התורה, על התוועדות קודש של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ועל תפילת מנחה. בשעה 12:33  יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ כשמנגנים ניגון יחי אדונינו במנגינה הרגילה. 

בשעה 1:30  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נכנס להתוועדות. הקהל ניצב על רגליו ומקבל את פני משיח צדקנו בשירת "יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", מתוך תביעה להקב"ה שנזכה לפתוח את העיניים והאוזניים ולראות ולשמוע בעיני בשר את מלכנו משיחנו. הרמ"ג מזג היין לכוס של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לאחרי שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א טעם מהיין והמזונות, ניגנו יחי אדונינו במנגינה הרגילה (כרגיל לאחרונה). בשעה 1:45 לערך ‏פתח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחה. אחרי שיחה זו בשעה 3:20 לערך ניגש המשב"ק למקום הק' של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א והניח בקבוק על שולחנו, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נתן הבקבוק עבור התוועדות השבועית פינת החי. ניגנו ניגון הקפות דרלוי"צ, שיבנה, וכן יחי אדונינו. 

מאוחר יותר  התקיימו מספר התוועדויות "אויפרויפעניש" לחתנים, ביניהן התוועדות אחת גדולה בה השתתפו כו"כ חתנים יחדיו, ובטבעיות היתה זו ההתוועדות השמחה ביותר.

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 6:30. לעמוד ניגש ר' נ. קפלינסקי. לשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. בשים שלום ניגנו במנגינת וביום שמחתכם. הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. ר' י. ג. הכריז על תפילת מעריב. בשעה 6:55 לערך יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ כשמנגנים ניגון יחי אדונינו במנגינה הרגילה. 

לתפילת מעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 7:46. לעמוד ניגש ר' י. ב. שפילמאן. הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. הת' צ. שפילמאן עשה הבדלה. ר' נ. קפלינסקי הכריז על הריקודים ועל סיום הרמב"ם ועל תפילת שחרית. בשעה 8:03 יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ כשמנגנים ניגון יחי אדונינו במנגינה הרגילה. 

לאחרי הווידאו רקדו אנ"ש והתמימים והחיילים בצבאות ה' בריקודי חודש אדר ע"פ הוראות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

יומן מא' התמימים. 

יחי אדונינו מורינו ‏ורבינו ‏מלך המשיח לעולם ועד!