חדשות חב"ד

פורים בבית חב"ד ספרינפלד.

י''ח אדר ע''ז

תמונות בבית חב"ד של הרה"ח הרה"ת מנחם מענדל טורין שליח  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בספרינגפלד שזכה להביא אנשים לבית חב"ד לשמוע קריאת המגילה, ולקרב את ביאת המשיח. 

צילום: פורטל חב"ד