חדשות חב"ד

ניגונים לי"א ניסן - מתעדכן (14)

כ''ה אדר ע''ז

כבכל שנה, לכבוד יום הבהיר י"א ניסן – 116 שנה לרבי מלך המשיח שליט"א, תוקם גם השנה ועדת ניגונים – ליובאוויטש – שתבחר את הניגון המתאים שיהי' ראוי לעלות על שולחן המלך לשנת הקט"ז.  

ניגונים מאת

 1. הרב סילבערמאן אלעד.
 2. התמימים וואלפסאהן ושאו.
 3. הרב מארקאוויטש. 
 4. ר' ישראל גרנובטר.
 5. שמעון בלאך.
 6. התמימים במתיבתא אהלי תורה.
 7. הרב דוד כהנוב.
 8. התמים מענדל לאבקאווסקי  - במתיבתא אהלי תורה.
 9. התמים ישראל עמר - תות"ל ברינווא.
 10. התמימים בניו הייבן הת׳ מנחם מענדל שיחי׳ נמס, והת׳ אברמל שיחי׳ רפפורט.
 11. ישיבה (קטנה) ראשון לציון.
 12. ישיבת פוקונוס.
 13. התמימים אכטר - נימץ.
 14. התמים מנחם מענדל קונסטנטיני.
הרב סילבערמאן אלעד
התמימים וואלפסאהן ושאו.
הרב מארקאוויטש
הרב ישראל גרנובטר
שמעון בלאך
התמימים במתיבתא אהלי תורה
הרב דוד כהנוב
התמים מענדל לאבקאווסקי - במתיבתא אהלי תורה
התמים ישראל עמר - תות"ל ברינווא
התמימים בניו הייבן הת׳ מנחם מענדל שיחי׳ נמס, והת׳ אברמל שיחי׳ רפפורט
ישיבת ראשון לציון
ישיבת פוקונוס
התמימים אכטר - נימץ
התמים מנחם מענדל קונסטנטיני