חדשות חב"ד

מערכת האתר מאחלת: מזל טוב מזל טוב

י''ב תמוז ס''ד

להת' אלעזר פרץ לרגל בואו בקשרי שידוכין עם בת גילו למשפחת שיש נתניה, הת' אלעזר פרץ זכה להיות מנהל מטה משיח בנתניה אשר עוסק בהפצת המעיינות חוצה ובפירסום בשורת הגאולה והגואל. כמו כן נוטל חלק פעיל באירגון הכינוסים של האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה אשר הכנס האחרון היה בב' תמוז. מזל טוב מזל טוב.