חדשות חב"ד

ברכת מזל טוב

א' אייר ס''ד

מערכת אתר חדשות חב"ד מאחלת ברגשי שמחה עצומים ברכת מזל טוב - מזל טוב, לידידנו הנעלה, יקיר האתר, משלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לנתניה - ומנהל הפעילות של 'מטה משיח' בעיר הת' אלעזר פרץ לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שיינא שיש - נתניה. ולהוריהם הנכבדים. יהיה זה בית חב"ד - בית משיח על יסודי התורה ,החסידות ובשורת הגאולה. ויזכו יחד עם כל בני ישראל לשמוח בשמחת הנישואין של הקב"ה וישראל - בהתגלות הרבי מלך המשיח שליט"א, נאו.