חדשות חב"ד

כינוס ילדים התקיים היום ב - 770

י''ד חשון ס''ג

עשרות מילדי צבאות ה' הקרואים 'משיחי' תושבי שכונת קראון הייטס - כאן צוה ה' את הברכה נאספו היום לכינוס של חיילי צבאות ה'. בכינוס שמעו הילדים אודות ימינו אלה, והפעולות הנדרשות מכל אחד ואחד כהכנה להתגלותו השלימה של הרבי שליט"א מלך המשיח. כמו"כ הוכרזו כרגיל שנים עשר הפסוקים, כשבסיומם נאמרה הכרזת הקודש "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".