חדשות חב"ד

התוועדות עם הרב שניאור זלמן לבקיבקר והרב חיים אשכנזי

כ' תשרי ס''ג

ההתוועדות נערכה בסוכה של משפחת שארף הידועה בהכנסת אורחים מופלאה, הרב לבקיבקר דיבר על כך שיפוצו מעיונותיך חוצה זה גם בישיבה, כאשר תמים לומד עם בחור אחר או אפילו מתענין לשלומו זה יכול לשנות בחור מהקצה עד הקצה. הרב אשכנזי דיבר על כך שתמים בראש ובראשונה צריך לדעת שהרבי שליט"א מלך המשיח נמצא ב - 770 בגשמיות ללא שינוי דגניזה, וזה מחויב מתוכן השיחות של הרבי שליט"א מלך המשיח (קונטרס בית רבנו שבבל, ש"פ שופטים נ"א וכו' וכו'), עשרות תמימים השתתפו בהתוועדות והקשיבו בענין מיוחד לדברים.