חדשות חב"ד

התוועדות עם הרב ישראל הלפרין שליח הרבי שליט"א להרצליה

כ' תשרי ס''ג

אתמול נערכה התוועדות עם הרב ישראל הלפרין שליח הרבי שליט"א מלך המשיח להרצליה, הרב הלפרין התוועד אודות כך שצריך להתחזק בהתקשרות לרבי שליט"א מלך המשיח ע"י כך שקוראים לו בשמו (ראה כתבה מלאה) הוא הוסיף והסביר אשר כל דבר שנאמר צריך להמדד האם זה בה מהקדושה או חלילה להיפך, וכיום אין דרך אחרת לבדוק בפנימיות כי אם בדרך אחת ויחידה. (ראה כתבה מלאה).

הוא הביא את מה שהרבי שליט"א אומר בשיחה ש"פ שופטים ה'תשנ"א שצריכים להזכיר את שמותם של רבותינו נשיאינו אשר מתבטא בשמות שמבטאים אותם הבעל שם טוב, הרב המגיד, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הצמח צדק, אדמו"ר המהר"ש אדמו"ר נ"ע הרבי הריי"ץ נשיא דורנו וממשיך הרבי שליט"א מלך המשיח בהערה קמח שופטים נ"א - משיח מנחם שמו) ולכן כאשר מדברים על הרבי שליט"א מלך המשיח צריך לקרוא לו כך "הרבי שליט"א מלך המשיח" שזה מה שהרבי שליט"א מלך המשיח אומר בשיחה "משיח מנחם שמו".

הוא המשיל זאת במוכרי סוסים אשר יכולים לבדוק את הסוס לפי שיניו לא משנה כמה הסוס נראה טוב שניה אחת של הבטה בשיניו של הסוס ליודעי מקצוע והכל ברור, האם הסוס באמת גדול ורציני או שזה רק בלון, וזה בהבטה של רגע על שיניו של הסוס.

אותו ענין כאשר אדם אומר משהו איך אנו יכולים לדעת האם זה בא מהקדושה או חלילה להיפך, הדרך היחידה לבדוק את הדברים זה בנקודה אחת האם זה מחמם או חלילה מקרר בעניני גאולה ומשיח.