חדשות חב"ד

7 מצוות בני נח עם פענוחים

י''ח תשרי ס''ג

בחוברת מפיע שיחה של הרבי שליט"א מלך המשיח ביאור הרמב"ם בגדר החיוב "לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח" עם פענוח המראי מקומות, החוברת מועצבת בעיצוב מיוחד המעניק לקורא את הנוחות הראויה ע"מ להתעמק, ניתן להשיג את החוברת במרכז חב"ד העולמי - 770 ובחנויות המובחרות.