חדשות חב"ד

חג הסוכות במחיצת הרבי שליט"א מלך המשיח

י''ז תשרי ס''ג

"שנים רבות לא נשכח את שבת וחג הסוכות תשס"ג" כך אמר לנו אחד האורחים החשובים שטרח עם בני ביתו והגיע לבית חיינו לחודש החגים. "זה שווה כל מחיר ומאמץ, לראות את האמונה הלוהטת של המוני התמימים ואנ"ש העומדים צפופים ומחכים להתגלותו של הרבי מה"מ" הריקודים התאימו לזמן שמחתינו וב"לכה דודי" התארכו מהרגיל, תפילת יום טוב התנהלה בנעימה מיוחדת, נעימת יום טוב...

ובהכרזה מטעם בית הדין שנמסרה ע"י הגבאים נאמר כי בית הדין מבקש להזכיר לאורחים שי' כי בכל הנהגת השכונה יש לשאול את הרבנים בלבד.

ביום טוב השני בשמחת בית השואבה רקדו אלפי האורחים עד שעות הבוקר המוקדמות ובקושי רב התפזרו לאחר שאילוצי התנועה עשו זאת.

עוד משעות הבוקר המוקדמות של יום טוב שני השתרך התור הארוך של אנ"ש והתמימים לברכה על ארבעת המינים של כ"ק אד"ש מה"מ. במוצאי החג אמר הרבי שליט"א שיחה לקהל האורחים הענק. כשלאחריה עמד לקבלת המלכות בהכרזת הקודש: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לאח"מ הוזמנו תושבי השכונה לשמחת בית השואבה ברוב שירה וזמרה.