חדשות חב"ד

עשרות תמימים באו להשתתף בשמחת חתונתו של חברם

י''ד תשרי ס''ג

עשרות תמימים מישיבת חסידי חב"ד בצפת ומאוהלי תורה השתתפו בחתונתו של חברם משכבר הימים הת' שאול סקו את החתונה ליוו תזמורת פיאמנטה נגנו כבכל חתונה את הניגונים החבדי"ם ובפרט את הניגונים שקשורים לזמן הניגונים של הגאולה: הרבי מליובאוויטש וכו' וכו' השמחה הייתה רבה ובפרט בחודש החגים בו נמצאים בשמחה יתירה שנמצאים כאן אצל הרבי שליט"א מלך המשיח.