חדשות חב"ד

לתקן עולם - זהו שם הדיסק של 7 מצוה בני נח

י''ד תשרי ס''ג

הדיסק בהפקה מיוחדת בו ניתן לצפות בשיחה ש הרבי שליט"א מלך המשיח * קטעים שונים מחלוקת דולרים * מצגת * שילטי חוצות * כתבה בטלויזיה * אתר האינטרנט * סיפור היכטה ע"י הרבי שליט"א * יום עיון בכפר חב"ד הדיסק הופק בצורה מיוחד והוא מופץ בריכוזי חב"ד השונים ב - 770 ניתן להשיג את הדיסק במבצעים סנטר