חדשות חב"ד

היום בשעה 7:00 יערך כינוס ענק בעניני גאולה ומשיח

י''ג תשרי ס''ג

הכינוס הענק בעניני גאולה ומשי יערך היום בשעה 7:00 בערב כשבתוכנית: גאון יעקב בהתקשרות ואמונה ע"י הרב חיים אשכענזי משפיע בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש לוד, איזוהי דרך ישרה שיבור לו חסיד - קבלת פני משיח * יחי אדוננו * חיים נצחיים ע"י הרב שלמה מאיעסקי משפיע בשכונת קראון היטס, בדידי הווה עובדא שבו משפיעים ושלוחים יספרו על מענות שקיבלו מהרבי שליט"א בעניני גאולה ומשיח.