חדשות חב"ד

התוועדות מיוחדת במוצאי יום כיפור אור ליום שלישי

י''ג תשרי ס''ג

התוועדות מיוחדת נערכה ע"י הרב זלמן לנדא משפיע בישיבת תומכי תמימים בבני ברק ההתוועדות נערכה לרגל בר-מצוה של בנו בהתוועדות השתתפו הרב לוי יצחק גינזבורג משפיע בישיבת תומכי תמימים המרכזית כפר חב"ד הרב דוד נחשון מנהל ניידות חב"ד באה"ק והמשפיע הרב בערל ליפסקר בהתוועדות דיברו על כך שבימים הנוראים עושים תשובה מיראה ועכשיו עושים תשובה מאהבה וזה ע"י שעובדים את ה' בשמחה ובטוב לבב ועי"ז נזכה להתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח.