חדשות חב"ד

החלה בנית הסוכה בחצר 770

י''א תשרי ס''ג

עפ"י המנהג להתחיל בהתעסקות בבנית הסוכה מיד במוצאי יום הכיפורים, החלו הלילה בבנית הסוכה של 770 הכולל גם את הסוכה הקטנה שבה הרבי שליט"א מלך המשיח נותן לאנ"ש והתמימים את ארבעת המינים לברכה, כמו"כ הסוכה תשרת את האורחים אנ"ש והתמימים במשך כל ימי החג.