חדשות חב"ד

גוט יום טוב גוט יום טוב - סיכום יום הכיפורים

י''א תשרי ס''ג

החל מברכת התמימים בה ההתרגשות של התמימים גוברת לנוכח ברכת הרבי שליט"א מלך המשיח,לאחר מכן יורדים התמימים לזאל הגדול של 770 שהיה כבר מלא עד אפס מקום, בעל התפילה מתחיל על דעת המקום, כל נדרי ההתרגשות בקהל גוברת כאשר מברכים כולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה,תפילת מעריב, אמירת כל התהילים השכם בבוקר...

בבוקר קמים כולם בהשכמה גם בכדי לתפוס מקומות כמה שיותר קרוב לרבי שליט"א מלך המשיח.

לאחר שחרית מכרו כמה וכמה מוסדות במנינים מיוחדים מפטיר יונה, חלק מאנ"ש והתמימים נצלו את הזמן לאמירת תהילים והשלמת השיעורים הקבועים בחת"ת ורמב"ם.

במנחה כמידי שנה עלה הרבי שליט"א מלך המשיח למפטיר יונה, לאחר תפילת מנחה ניגש הציבור לתפילת נעילה.

קבלת המלכות
בסיום נעילה בעת קבלת המלכות, הכריז הציבור כולו שמע ישראל פ"א בשכמל"ו ג"פ ה' הוא האלוקים ז"פ ואז כאיש אחד פרצה מכולם ההכרזה של יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד ג"פ, באמצע קדיש התחילו הקהל לשיר את ה'מארש נאפוליון', ומיד לאחריו שירת יחי, תקיעת שופר, סיום הקדיש.

תפילת מעריב כשלאחריו יוצא הקהל ביחד עם נשיא דורנו הרבי שליט"א מלך המשיח לקידוש לבנה, ולאח"כ שבר הקהל את צום בעזרת האוכל שהוכן ערב יום הכיפורים למטרה זו בתרומת הרב נחום שי' מרקוביץ.

גוט יום טוב, גוט יום טוב, גוט יום טוב.