חדשות חב"ד

מעמד מרטיט ומרגש ב"ברכת הבנים" בבית חיינו

י' תשרי ס''ג

בשעת דימדומי חמה עת פרס היום הקדוש חסותו על היקום, עמדו מאות תלמידי התמימים בזאל הקטן, במעברים ובמבואות הסמוכים, בחצר הנושקת ל"זאל", וציפו לאבא - רבי שיברך אותם. בשעה היעודה החלו תלמידי התמימים לנגן את ניגוני הרביים כשחותם וסיום לכולם הוא ניגון קבלת המלכות "יחי אדוננו" שנוגן מקרב לב עמוק, באמונה וביטחון כמו בגעגועים ובצפיה לפקיחת העיניים.

לסעודה המפסקת, הידועה בחשיבותה ההלכתית והמעשית, הגיעו תלמידי התמימים בריצה מפאת הגשם החזק ששטף את העיר ניו יורק. לאחר זמן מה שקט הגשם, אך התמימים יצאו במהירות לכיוון המקוה, הם מיהרו על אף פרק הזמן שנותר עד תחילת הצום.

לתלמידי התמימים יש סיבה מספיק טובה. ברכת התמימים אותה מברך כ"ק אדמו"ר שליט"א מידי שנה בערב יום כיפור את תלמידי התמימים, מביאה את הבנים לקצר בסעודה המפסקת ולהכין את עצמם בגשמיות ובעיקר ברוחניות למעמד רב ההוד, ברכת הבנים.

בשעת דימדומי חמה עת פרס היום הקדוש חסותו על היקום, עמדו מאות תלמידי התמימים בזאל הקטן, במעברים ובמבואות הסמוכים, בחצר הנושקת ל"זאל", וציפו לאבא - רבי שיברך אותם. בשעה היעודה החלו תלמידי התמימים לנגן את ניגוני הרביים כשחותם וסיום לכולם הוא ניגון קבלת המלכות "יחי אדוננו" שנוגן מקרב לב עמוק, באמונה וביטחון כמו בגעגועים ובצפיה לפקיחת העיניים.

במשך שעה ארוכה עמדו הבנים והתברכו בשנה טובה ומבורכת בלימוד הנגלה והחסידות ובעבודת התפילה, כפי שדורש כ"ק אד"ש מה"מ, ובברכה העיקרית זו שנסכה את הכוחות והחיות לגשת לתפילת כל נדרי מתוך שמחה וטוב לבב , ברכת הגאולה האמיתית והשלימה