חדשות חב"ד

חלוקת לעקח, פדיון כפרות ופיזור צדקה לקראת יום כיפורים

ט' תשרי ס''ג

כנהוג כל שנה לקבל לעקח ולתת צדקה גם השנה אירגנו גבאי מרכז חב"ד העולמי - 770 חלוקת לעקח לכל התמימים ואנ"ש ואיחלו לכולם גמר חתימה טובה ושיזכו לקבל לעקח מהרבי שליט"א מלך המשיח, כמו"כ גם עמדו בקדמת 770 עשרות קופות לעשרות מטרות צדקה אם זה ישיבות, בתי חב"ד, אש"ל וכדומה, יש לציין את קהל התמימים ואנ"ש שתרמו מהונם למטרות השונות, גמר חתימה טובה.