חדשות חב"ד

כפרות בשכונת המלך - ’קראון היטס’

ט' תשרי ס''ג

אמש נערכו כפרות בשכונת המלך 'כאן צוה ה' את הברכה' קראון היטס אלפי האורחים ואנ"ש עשו כפרות כנהוג באשמורת הבוקר, הכנסת אורחים ארגנו אלפי כפרות, מחיר הכפרות עמד על 12 דולר השנה, במהלך השחיטה בדק המרא דאתרא כמה פעמים את הסכנים והורה להחליפן לפי הצורך, בבוקר בסיום עריכת הכפרות והשחיטה הכשירו הכנסת אורחים את הכפרות והיום בסעודה המפסקת כבר אכלו אלפי האורחים את העופות.