חדשות חב"ד

דבר מלכות עם פיענוחים - חודש השביעי

ח' תשרי ס''ג

לאחר ציפייה ארוכה נתקבל השבוע בהתרגשות בקרב האורחים השוהים אצל הרבי שליט"א מלך המשיח הספר החדש 'חודש השביעי'. הספר מכיל כמאתיים עמודים ומובאות בו חמש שיחות מוגהות מחודש תשרי תשנ"ב בנוסף ניתן למצוא בספר את יומן תשרי תשנ"ב ועוד הוספות שונות המסייעים בהבנת השיחות. בספר החדש כמו בחוברות הקודמות מובאים אותם שיחות מופלאות אשר זכו לשם 'דבר מלכות' ונלמדות מידי שבוע ע"י אנ"ש והתמימים ברחבי העולם. המיוחד בחוברות אלו הוא פיענוח המראי מקומות אשר בהצצה חטופה מבחינים אנו בעומק הנפלא המתווסף בלימוד שיחות אלו. מ'מכון מלכות שבתפארת' (ממ"ש) נמסר כי בימים הקרובים יהיה ניתן להשיג את הספר החדש בריכוזי אנ"ש ברחבי הארץ וכי כבר עתה שוקדים על הכנת החוברות הבאות.